138 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Derneklerin tasfiyesi)

T.C. MALİYE ve GÜMRÜK BAKANLIĞI Millî Emlâk Genel Müdürlüğü

SAYI : MİLE – 2/1 Şb. Md. 3126/2125/6950 ANKARA

KONU : Derneklerin tasfiyesi 23/2/1987

SIRA NO: 138

…………………………………… Valiliğine

İçişleri Bakanlığından alınan 9/12/1986 gün ve D/5-386706 sayılı yazıda;

2908 sayılı Dernekler Kanununun 55 inci maddesine göre feshedilen, kendiliğinden dağılmış sayılan veya mahkemece kapatılan derneklerin tasfiyesi amacıyla illerde oluşturulan tasfiye kurullarında görevlendirilen maliye temsilcisi sayısı yeterli olmadığından, tasfiye işlemlerinin zamanında yapılamadığının görüldüğü bildirilmekte ve maliye temsilcisi sayısının artırılması hususunda gereğinin yapılması istenilmektedir.

2908 sayılı Dernekler Kanununun 55 inci maddesinde “Feshedilen veya kendiliğinden dağılmış sayılan derneklerin mal, para ve haklarının tasfiyesi, tüzüklerinde gösterilen esaslara göre yapılır. Tüzüklerinde mal, para ve hakların tasfiyesinin esaslarını tespit, genel kurulun kararına bırakıldığı halde genel kurulca bir karar alınmamış veya genel kurul toplanmamışsa derneklerin bütün para, mal ve hakları Hazineye intikal eder.

Mahkemece kapatılan derneklerin bütün para, mal ve hakları Hazineye intikal eder. Bu şekilde kapatılan dernekler ile birinci fıkra uyarınca mal, para ve hakları Hazineye intikal edecek derneklerin tasfiye ve intikalleri Hükümet komiseri veya maliye temsilcisinin gözetiminde yapılır. Bu işlemlere, fesih, kendiliğinden dağılma veya kapatılmasının kesinleştiği tarihten itibaren başlanır.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda belirtilen Kanun hükmü uyarınca mal, para ve hakları Hazineye intikal eden derneklerin tasfiye işlemlerinin sürüncemede bırakılmadan süratle sonuçlandırılmasını temin bakımından, ilinizde teşekkül ettirilen tasfiye kurullarında yeteri kadar maliye temsilcisinin görevlendirilmesi yolunda gereğini rica ederim.

BAKAN ADINA

Şafak KAYNAK

Millî Emlâk Genel Müdürü

 

Makalemizi paylaşır mısınız?
Suat Şimşek, Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) hakkında 2699 makale
Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müfettişi, (önceden) Milli Emlak Kontrolörü

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.