2000-02 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Bilirkişi ücretleri)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Millî Emlâk Genel Müdürlüğü

SAYI   : B.07.0.MEG.0.4/3130-53/4680      02.02.2000

KONU: Bilirkişi ücretleri. 

GENELGE (Sıra No: 2000/02)  

Devlete ait taşınmaz malların kiraya verilmesi, taşınır ve taşınmaz malların satılması veya izale-i şüyu yoluyla tasfiyesi, Devletçe satın  alınacak veya kiralanacak binaların tahmini bedellerinin tespit ettirilmesi ve buna benzer diğer işler için, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca görevlendirilecek bilirkişilere, bundan böyle dosya başına 3.375.000.-TL (ÜçmilyonüçyüzyetmişbeşbinLira) ücret ödenmesi, Bakanlık Makamından alınan 31.01.2000 tarih ve 4/3130-53/99 sayılı olur yazısıyla uygun görülmüştür.

Ancak, Hazine arazilerinin tespit işlemlerinde görev verilecek mahallî bilirkişilere ücret ödenmeyecektir.

25.3.1999 tarih ve 1999/04 sıra no.lu Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi edinilmesini, gereğini ve bu Genelgenin çoğaltılarak millî emlâk servisi bulunan kaymakamlıklara da gönderilmesini rica ederim. 

Doğan CANSIZLAR

Bakan a.

Genel Müdür

                  

 

 

 

DAĞITIM:

Gereği:

-Valiliklere (Defterdarlıklar)

Makalemizi paylaşır mısınız?
Suat Şimşek, Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) hakkında 2699 makale
Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müfettişi, (önceden) Milli Emlak Kontrolörü

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.