164 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Yatırım ve onarım işlemleri)

T.C. MALİYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞI Millî Emlâk Genel Müdürlüğü

SAYI: Mile 3. Şb. 3132-0                              Ankara, 18.5.1990

KONU:

(Genel Tebliğ No: 164)

(Bu Genel Tebliğ, 13 Nisan 2006 tarihli ve 26138 sayılı Resmi Gazetede yayımlan 304 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

…………………………………… VALİLİĞİNE

Bilindiği üzere, Hükümet konakları, hizmet binaları, hizmetiçi eğitim tesisleri ve Bakanlığımız personeli için lojman inşaatlarının, ilgili kamu kuruluşları ile birlikte hazırlanan plan ve program hedeflerine uygun olarak yıllık yatırım programlarına alınması önerilerini Bakanlığımız yapmakta ve bütçe olanakları içinde yatırım programlarına alınmasını sağlamaktadır.

Bu nedenle, yatırım programları teklif listesi içerisinde yer alması gereken projelerin saptanması ile yatırım programında yer alan projelerin gerek arsa sorunları gerekse inşaat işlerini aksatmaması, maliyetlerin artmaması ve ilgili teknik elemanların sorumlu duruma düşmemeleri amacıyla yatırım projeleri ile ilgili işlemlerin aşağıda açıklanan esaslara göre yürütülmesi uygun görülmüştür.

A- D.P.T. MÜSTEŞARLIĞINA ÖNERİLEN BAKANLIĞIMIZ YATIRIM PROGRAMI TEKLİF LİSTESİ İÇERİSİNDE YER ALACAK PROJELERİN BAKANLIĞIMIZCA TESBİTİ

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca; yılı yatırım programı önerilerinde bir çok proje önerisi yerine ihtiyacı çok zorunlu olan projelerin seçilerek az sayıda proje önerisinin yapılması, ayrıca seçilen bu projelerin arsa sorununun olmaması ve yatırım programına alındığı yıl yapımına hemen başlanılmasına imkân verecek nitelikte bulunması istenilmektedir.. Çünkü arsa sorunu olan projelere başlanılmamakta, inşaatlarına başlanılamayan bu projeler yüzünden de yatırım programına alınması gereken diğer projeler yatırım programına alınamamaktadır.

Bu nedenle Bakanlığımızca yılı yatırım programlarına önerilecek projelerin ihtiyaç durumu ile öncelik sırasını saptamak amacıyla genelge eki formda belirtilen bilgilerin il ve ilçe Hükümet konakları için ayrı ayrı doldurularak en geç 15/6/1990 tarihine kadar Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.

B- YATIRIM PROGRAMINA ALINAN PROJENİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ İÇİN GEREKLİ ARSA TESBİTİ ÇALIŞMALARI VE İZLENMESİ

Hükümet konağı yapılması ya da mevcut Hükümet konağına blok ilavesi yapımı gereken il ve ilçelerde inşaatlar imar planlarında bu iş için ayrılan alanlarda yapılması gerekmektedir. Bu nedenle aşağıda 3. maddede belirtilen Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tip projeleri için yeterli büyüklükte alanların imar planlarında “Hükümet Konağı Alanı” olarak ayrılmasının sağlanması amacıyla ilgili belediyeler ile temasa geçilerek konunun takip edilmesi gerekmektedir.

Bu amaç için yer tesbiti yapılırken ;

1. Varsa mülkiyeti Hazineye ait arsalar öncelikle seçilmelidir.

2. Arsanın yörenin merkezi veya gelişme istikametinde olmasına özen gösterilmelidir.

3. Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca Hükümet konakları yapımı amacıyla geliştirilen projeler için gerekli alan arsa miktarları aşağıda belirtilmiştir.

Küçük tip bodrumlu Hükümet konağı için yaklaşık 75 x 75 boyutlarında 5.625 m2,

Küçük tip bodrumsuz Hükümet konağı için yaklaşık  75 x 75 boyutlarında 5.625 m2,

Büyük tip bodrumlu Hükümet konağı için yaklaşık 70 x 80 boyutlarında 5.600 m2,

Milli Emlak Kitabı

Büyük tip bodrumsuz Hükümet konağı için  yaklaşık 100 x 75 boyutlarında 7.500 m2,

10789 no. lu tip proje için 2.300 m2,

10789 no. lu tip projenin aks  ilaveli olarak uygulanması için 3.150 m2.

Proje seçimi; yörenin nüfusu, gelişme göstergesi v.b. kriterler dikkate alınarak yapıldığından ihtiyaç duyulan Hükümet konağı projesi için belirtilen miktarda arsa sağlanmalıdır.

4. Yukarıda belirlenen esaslar dahilinde saptanan arsalara ait;

a) Binanın yapılacağı yerin tapu senedi,

b) Tapu senedine uygun kadastrol çapı (Tapu sicil muhafızlığınca son bir yıl için onanlı),

c) İmar durumu belgesi (Belediyesince son bir yıl içinde onanlı),

d) İmar planı (Belediyesince son bir yıl içinde onanlı),

ile ayrıntılı ön ihtiyaç programının Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Arsa sorunu bulunan projelerde yatırımın gecikmemesi için verilen talimatların titizlikle yerine getirilmesi, ilgili kuruluşlar ile gerekli ilişkinin sağlanarak konunun yakından izlenmesi ve her türlü gelişmeden bilgi verilmesi gerekmektedir.

C- İNŞAATINA BAŞLANILAN YATIRIMLARIN PROJE VE KEŞİFLERİNDE MALİYET ARTIŞINA SEBEBİYET VERECEK DEĞİŞİKLİK İSTEKLERİ

Proje uygulama çalışmalarında malzeme standartlarına uyulmalı ve önceden kesinleşen prensip ve standartları değiştiren istekler çok zorunlu olmadıkça öne sürülmemelidir.

Kısıtlı bütçe olanakları çerçevesinde gerçekleştirilen yatırım harcamalarında, inşaat işlerinin aksamaması, maliyetlerin artmaması işin akışının yavaşlatılmaması ve ilgili teknik elemanların sorumlu duruma düşmemeleri için; Bakanlığımız sorumluluğunda olan proje ve inşaat işlerinin;

a) Mülkî idare amirleri ile “ön ihtiyaç programı” içinde yer alan genel bütçeye dahil birim amirleri tarafından talep edilen değişiklik önerilerinin Bakanlığımıza iletilmesi,

b) Projeleri, mimarlar arasında yapılan yarışma ile elde edilen ve inşaatı projesine uygun olarak bitirilen yapılarda, idarelerin yerleşme biçiminin proje üzerinde gösterildiği şekilde yapılması,

gerekmektedir.

29/11/1983 tarih ve 121 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi ve gereğinin bu Genelge hükümlerine göre titizlikle yapılmasının ve bu genelgenin ilçelerinize iletilmesinin sağlanması rica olunur.

BAKAN ADINA                                                                             

Biltekin ÖZDEMİR

Müsteşar

DAĞITIM :

Gereği için : Valiliklere,

Bilgi için :  Bayındırlık ve İskân Bakanlığına.

…………………………..İLİ……………………………………İLÇESİ

Mevcut Hükümet Konağı Arsa BilgileriPafta /CiltAda/SahifeParsel/Sıra NoDiğer Bilgiler
Mevcut Hükümet Konağı Hakkında Bilgiİnşaa Tarihiİnşa TarzıKaç Katlı OlduğuKaloriferli Olup OlmadığıMevcut Hükümet konağında Hizmet veren birimler ve bunların oturduğu oda sayısı ile m² alanları
Genel Bütçeye Dahil OlupVar mı?Bina SayısıOda SayısıKaloriferli ise Yakıt Cinsi
Hükümet Konağı Dışında Kiralık Binalarda Hizmet VerenlerM² olarak alanıMevcut Hükümet Konağı Alanı Blok İlavesi Yada Yeni Hükümet Konağı Yapımı için Yeterli mi?

…………………………..İLİ……………………………………İLÇESİ

Mevcut Hükümet Konağına Blok Ya da Kat İlavesi Yapıldı mı?BLOK İLAVESİNİNKAT İLAVESİNİN
Yapıldığı TarihYapıldığı TarihYapıldığı TarihKat Adedi
Valilik veya Kaymakamlık GörüşüHÜKÜMET KONAĞI YETERLİ MİDİR? YETERLİ DEĞİL İSE NEDENİ?
ÖNERİYeni Hükümet KonağıBlok İlaveKat İlaveFORM DOLDURANIN

ADI SOYADI:

UNVANI:

TARİHİ:

İMZASI:

TASDİK OLNUR:

VALİ/KAYMAKAM

MEVCUT ARSA VAR MI?Varsa Arsa Bilgisiİnşa Edileceği Yer
Pafta/cilt:

Ada/Sahife:

Parsel/Sıra No:

Yüzölçümü(m²):

Pafta/Cilt:

Ada/Sahife

Parsel/Sıra No:

Yüzölçümü(m²):

 

 

Makalemizi paylaşır mısınız?
Suat Şimşek, Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) hakkında 2699 makale
Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müfettişi, (önceden) Milli Emlak Kontrolörü

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.