1995-02 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Taş Ocakları Bilgi Formu)

T.C. MALİYE  BAKANLIĞI Millî Emlâk Genel Müdürlüğü

SAYI  :   B. 07.0.MEG.0. 14/3364-0/3444    25.01.1995

KONU            :          

GENELGE (*) (SIRA NO: 1995/02)

Maliye ve Gümrük Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına ilişkin 484 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesiyle; ormanlar ve Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki diğer yerler ile Devletin özel mülkiyetindeki yerlerde bulunan taş, kum ve çakıl ocaklarının kiraya verilmesi yetkisi Bakanlığımıza verilmiştir. Anılan Kanun Hükmünde Kararname 13.7.1993 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu tür yerleri kiraya vermeye Bakanlığımızın yetkili olduğu 5.10.1993 tarih ve 186 sayılı Millî Emlâk Genel Tebliği ile teşkilatımıza duyurulmuş idi.

Daha sonra yürürlüğe giren Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin 516 ve 543 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde de; ormanlar ve Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki diğer yerler ile Devletin özel mülkiyetindeki yerlerde bulunan taş, kum, çakıl ve toprak ocaklarının kiraya verilmesi işlemlerinde Maliye Bakanlığının yetkili olduğu öngörülmüştür.

Ancak, Bakanlığımız merkez denetim elemanlarınca yapılan teftiş ve incelemeler ile Bakanlığımıza gelen ihbarlardan; taş, kum, çakıl ve toprak ocaklarının özel idareler ve orman idaresi tarafından kiraya verilme işlemlerinin yapılmaya devam edildiği anlaşılmaktadır.

Bu nedenle; iliniz dahilinde yukarıda anılan 484 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği, 13.7.1993 tarihinden sonra taş, kum, çakıl ve toprak ocaklarının özel idareler ve orman idaresi tarafından kiraya verilip verilmediği hususlarının millî emlâk denetlemenlerinden de yararlanarak tesbit edilmesi, şayet bu idareler tarafından kiralama işlemi yapılmış ise; yasal işlemler yanında Bakanlığımızca kiraya verilmesi yönünden gerekli diğer işlemlerin yapılması ile bu Genelge ekindeki formun iliniz dahilindeki tüm ocaklar için doldurularak Genelgenin yayım tarihinden itibaren en geç bir ay içinde Bakanlığımıza gönderilmesi uygun görülmüştür.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Ek: Bilgi Formu

DAĞITIM:

Valiliklere.

İmza       

        İsmet ATTİLA

       Maliye Bakanı

KUM, ÇAKIL, TAŞ VE TOPRAK OCAKLARI BİLGİ FORMU

(13.7.1993 Tarihinden Sonra)

 

İli İlçesi Kiraya Veren İdare Cinsi Kiracının Adı Soyadı Toplam

Rezerv

(m3/Ton)

M3/Ton

Fiyatı

Süresi Tahmini Bedeli

(TL)

İhale Tarihi İhale Bedeli
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

 

 

(*) 186,202,214 ve 232 sayılı Tebliğlere ve 1995/10, 1995/11, 1995/12, 1996/07 ve 1997/01 sayılı Genelgelere bakınız.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.