1995-04 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Sosyal Tesisler İçin Tahsis Yapılamayacağı)

T.C. MALİYE  BAKANLIĞI Millî Emlâk Genel Müdürlüğü

SAYI  :   B. 07.0.MEG.0. 11/3121-71324/5028                  31.02.1995

KONU            :           Tahsis

GENELGE (*) (SIRA NO: 1995/04)

Bilindiği üzere, Maliye Bakanlığının teşkilat ve görev esaslarını düzenleyen 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 13/d maddesine göre, Devletin özel mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerden, kamu hizmeti için kullanılması gerekli olanları genel, katma ve özel bütçeli idarelere tahsis etmek ve tahsis amacının ortadan kalkması veya amaç dışı kullanılması halinde tahsisini kaldırmak yetkisi Bakanlığımıza verilmiş bulunmaktadır.

Bu yetkiye istinaden bazı kamu kurum ve kuruluşlarınca eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, sosyal tesis yapılmak (inşa edilmek) üzere, valiliklere başvuruda bulunulduğu ve bu taleplerin de Bakanlığımıza iletildiği anlaşılmaktadır.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca yukarıda belirtilen amaçlar için tahsis talebinde bulunulması halinde, talebin Bakanlığımıza iletilmeyerek tahsis yapılamayacağı hususunun ilgili kurum ve kuruluşa valiliğinizce bildirilmesini rica ederim.

İmza

M.Akif HAMZAÇEBİ  

Millî Emlâk Genel Müdürü

DAĞITIM : 

Valiliklere

(*) 146 sayılı Tebliğ ve 1995/06, 1995/06 ve 1997/18 sayılı Genelgelere bakınız

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.