1995-12 sayılı Milli Emlak Genelgesi (kaynak suları, yeraltı suları ve dere sularının kiralanması işleminde KDV)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Millî Emlâk Genel Müdürlüğü

SAYI:   B. 07.0.MEG.0. 14/3110/0/45446 * 14.12.1995

KONU :                      

GENELGE (*) (SIRA NO: 1995/12)

Bilindiği üzere, 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapan 543 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesinin (b) bendi ile Hazineye ait taşınmaz mallara ilaveten ormanlık alan içerisinde bulunan göl, gölet, dere ve kaynak suları alabalık üretim tesislerinde veya ticarî amaçlı olarak (içme suyu) kullanılmak üzere Bakanlığımızca kiraya verilmektedir.

Bakanlığımızca yapılan kiralama işlemlerinde ilk yıl kira bedeli, Katma Değer Vergisi Kanunu gereğince katma değer vergisine tabi tutulmaktadır.

Söz konusu ticarî amaçlı kaynak suları ile yeraltı suları ve dere sularının ilk yıl kira bedellerinde olduğu gibi ikinci ve takip eden yıllara ait kira bedellerinin de katma değer vergisine tabi olup olmayacağı hakkında tereddüte düşüldüğü valiliklerce Bakanlığımıza iletilmektedir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 3/f bendinde, Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemlerinin katma değer vergisine tabi olduğu hükme bağlanmış olup, kaynak suları, yeraltı suları ve dere sularının kiralanması işleminde ilk yıl kira bedellerinde olduğu gibi ikinci ve takip eden yıllar kira bedelleri üzerinden de katma değer vergisi tahsil edilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

M.Akif HAMZAÇEBİ

Bakan a.          

Genel Müdür       

DAĞITIM:  79 il valiliğine (Defterdarlık)

*) 186,202,214 ve 232 sayılı Tebliğler ve 1995/02, 1995/03, 1995/10, 1995/11, 1996/07 ve 1997/01 sayılı Genelgelere bakınız

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.