1996-04 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Satışların hızlandırılması)

 

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Millî Emlâk Genel Müdürlüğü

SAYI:   B. 07.0.MEG.0. 22/3303-28886/26289 * 23.08.1996

KONU: Taşınmaz mal satışları         

GENELGE (SIRA NO: 1996/04)

(313 NOLU MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ İLE KALDIRILMIŞTIR)

Hazineye ait ve bir kamu hizmeti için gerekli olmayan taşınmaz malların, satılarak tasfiye edilmesi ve elde edilecek gelirlerin ekonomiye kazandırılması yönünde ülke genelinde özellikle 1994 yılından itibaren hızlı bir şekilde yürütülen çalışmalar halen sürdürülmektedir. Ayrıca, Ekonomik Kaynak Paketi içerisinde Hazineye ait taşınmaz malların satışının hızlandırılarak tasfiye edilmeleri de öngörülmektedir.

Ancak, taşınmaz malların satışı için Bakanlığımıza intikal eden bilgi ve belgelerin tetkikinde, taşınmaz mal satış işlemlerinde son dönemde iller bazında önemli ölçüde gecikmeler olduğu gözlenmektedir.

Bu nedenle;

– Hazineye Ait Taşınmaz Mal Esas Defterleri acilen taranarak satışa konu edilebilecek taşınmaz malların tespit edilmesi,

– Evvelce yapılan çalışmalar da dikkate alınarak satılabilecek nitelikteki taşınmaz mallar için 1996 yılı için bir satış programı hazırlanarak 2 Eylül 1996 tarihinde Bakanlığımızda olacak şekilde gönderilmesi,

– 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre satışa konu edilen Hazineye ait taşınmaz mallardan, satışa hazır bulunanların bir an önce satış işlemlerinin sonuçlandırılması, satılabilecek niteliğe sahip olanların ise hazırlanacak programına uygun olarak gecikmeye meydan verilmeksizin satışa hazır hale getirilmesi,

– 4070 sayılı Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun kapsamında yapılan başvurular hızla değerlendirilerek, satış işlemlerinin sonuçlandırılması,

– Satış sonuçlarından, her ay sonu itibariyle Bakanlığa (Millî Emlâk Genel Müdürlüğü) bilgi verilmesi,

gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini, gereğini ve bu Genelgenin çoğaltılarak ilinize bağlı ilçelere de gönderilmesinin sağlanmasını rica ederim.

Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER

Bakan

DAĞITIM:  – 79 il valiliğine

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.