1996-07 sayılı Milli Emlak Genelgesi (taş, kum ve çakıl ocaklarının kiraya verilmesi işleminde tahminî kira bedeli)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Millî Emlâk Genel Müdürlüğü

SAYI  :   B. 07.0.MEG.0. 14/3301-0/35282 * 05.11.1996

KONU            :                      

GENELGE (*) (SIRA NO: 1996/07)

(300 NOLU MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ İLE KALDIRILMIŞTIR)

Valiliklerden alınan yazılardan 5.10.1993 tarih ve 186 sayılı Millî Emlâk Genel Tebliğinin “F” bölümü gereğince Hazinenin özel mülkiyetinde, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerde veya orman sınırları içinde bulunan taş, kum ve çakıl ocaklarının kiraya verilmesi işlemine esas tahminî kira bedeli hesaplamalarında tereddüte düşüldüğü anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, anılan Genel Tebliğin “F” bölümünde tahminî kira bedelinin “(m3/ton olarak taşınmaz malda bulunan malzeme miktarı) x (m3/ton olarak malzemenin ocaktaki fiyatı) = (tahminî kira bedeli)” şeklinde tesbit edileceği belirtilmiştir.

Ancak, malzemenin ocaktaki fiyatı tesbit edilirken bazı komisyonlarca maliyet unsurlarının dikkate alınmadığı, bu durumda da tahminî kira bedelinin rayiç bedele kıyasla daha yüksek rakamlara ulaştığı ve bu bedellerden ihaleye çıkarılması sonucunda da ihalelere iştirak eden olmaması nedeniyle ihalelerin yapılamadığı anlaşılmıştır.

186 sayılı Genelgenin “F” bölümünde belirtilen “ocaktaki fiyatı” ifadesinden malzemenin ham haldeki, yani ocaktan çıkarılmış olan malzemenin piyasadaki satış fiyatından malzemenin ocaktan çıkartılması için yapılan maliyet giderleri (hizmet + işçilik + kullanılabilir duruma getirilmesi için yapılan diğer giderler) ve kârı düşüldükten sonra arazideki fiyatın anlaşılması gerekir.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.

Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER 

Bakan                  

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.