1997-01 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Kira bedeli artışları)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Millî Emlâk Genel Müdürlüğü

SAYI:   B. 07.0.MEG.0. 14/3361-0/00063 * 02.01.1997

KONU            :                      

GENELGE (*) (SIRA NO: 1997/01)

(300 NOLU MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ İLE KALDIRILMIŞTIR)

25.10.1995 tarih ve 202 sıra no.lu Millî Emlâk Genel Tebliğinde;

“Kiralama işlemlerine ilişkin olarak ilk yıl kirasının, ihale bedeli üzerinden, 2, 3, 5, 6, 8, 9 uncu yıllar kira bedellerinin ise, Maliye Bakanlığınca her yıl yayımlanan yeniden değerleme oranının bir önceki yıl kira bedeli ile çarpımı suretiyle bulunacak miktarın, önceki yıl kira bedeline ilavesi suretiyle belirlenecek bedel üzerinden tahsil edileceği”

öngörülmüştür.

4.12.1996 tarih ve 22837 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 252 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; yeniden değerleme oranı 1996 yılı için %72,8 (Yüzdeyetmişiki virgül sekiz) olarak tespit edilmiştir.

Buna göre; yıllık kira artışları ile ilgili olarak “yeniden değerleme oranı” ya da “Devlet ihaleleri Genelgelerinde belirtilen artış oranından az olmamak üzere; günün rayicine göre yeniden tespit edilecektir” hükümleri bulunan kira sözleşmelerinde; 1997 yılında kira artış oranının %72,8 (Yüzdeyetmişiki virgül sekiz) olarak uygulanması,

Ayrıca, 4, 7 ve 10 uncu yıl kira bedellerinin de rayice göre yeniden tespit ve takdir edilmesi,

uygun görülmüştür.

Bilgi edinilmesini, gereğini ve bu Genelgenin çoğaltılarak ilinize bağlı ilçelere de gönderilmesinin sağlanmasını rica ederim.

M.Akif HAMZAÇEBİ

Bakan a. Genel Müdür    

DAĞITIM:  Valiliklere (Defterdarlıklar)

(*) 186,202,214 ve 232 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğleri ve 1995/02, 1995/03,1995/10,1995/11,1995/12 ve 1996/07 sayılı Genelgelere bakınız

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.