1997-07 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Ağaçlandırma işlemlerinin hızlandırılması)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Millî Emlâk Genel Müdürlüğü

SAYI  :  B. 07.0.MEG.0. 17/3361-24343/21431 • 28.05.1997

KONU            :  Hazine arazileri üzerinde ağaçlandırma izni verilmesi      

GENELGE (*) (SIRA NO: 1997/07)

(300 NOLU MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ İLE KALDIRILMIŞTIR)

………………………………………… VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

Bilindiği gibi, Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmaz mallar üzerinde ağaçlandırma izni verilmesine ilişkin esas ve usuller 6831 sayılı Orman Kanununun 63. maddesi gereğince 26 Haziran 1994 gün ve 21972 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ağaçlandırma Yönetmeliği (Bu Yönetmelik, 23.02.1998 tarih ve 23267 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ağaçlandırma Yönetmeliği ile yürürlükten kaldırılmıştır.) ve bu Yönetmeliğe istinaden düzenlenen 20.1.1995 gün ve 201 sıra sayılı Genel Tebliğimize göre yürütülmektedir.

Ülkemizin ağaçlandırılması çalışmalarına katkıda bulunarak; erozyonun önlenmesi, insanlarımızın yeşil, temiz ve güzel bir ortam içinde yaşamalarını sürdürebilmeleri, ayrıca ülke ekonomisine katkısının önemi bakımından Bakanlığımıza ulaşan ağaçlandırma taleplerinin süratle sonuçlandırılmasına çalışılmaktadır.

Ancak, Bakanlığımıza intikal eden duyumlardan, ağaçlandırma yapmak isteyen vatandaşlarımızın, Hazineye ait taşınmaz mal tespit etmekte ve taşınmaz mallarla ilgili pafta, ada, parsel no, yüzölçüm gibi bilgiler ile plan ve kroki gibi belgeleri temin etmekte güçlüklerle karşılaştıkları anlaşılmaktadır.

Buna göre :

A- Hazine arazileri üzerinde ağaçlandırma yapılmak amacıyla gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri tarafından yapılan taleplerin süratle Bakanlığımıza intikalinin sağlanması,

B- Ağaçlandırma taleplerinin, Hazineye ait taşınmaz malların tapu kayıtlarının belirtilmemesi, plan ve krokisinin ibraz edilmemesi gibi nedenlerle doğrudan ret edilmemesi, bu tür başvuruların da incelemeye alınarak, iliniz sınırları içerisinde Ağaçlandırma Yönetmeliği ile 201 sıra sayılı Genel Tebliğe göre üzerinde ağaçlandırma yapılması uygun Hazineye ait taşınmaz mal bulunup bulunmadığının araştırılarak talep sahiplerine bilgi verilmesi,

gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini, gereğini ve bu Genelgenin çoğaltılarak ilinize bağlı ilçelere de gönderilmesinin sağlanmasını rica ederim.

M.Akif HAMZAÇEBİ

Genel Müdür         

 

(*) 201,233 ve 238 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğlerine bakınız

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.