1997-14 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Kamu konutlarının onarımı)

T.C. MALİYE  BAKANLIĞI Millî Emlâk Genel Müdürlüğü  

28535 • 15.07.1997 

SAYI   :   B. 07.0.MEG.0. 18/3149-0

KONU :   Kamu konutlarının onarımı  

GENELGE (*) (SIRA NO: 1997/14) 

27.12.1996 tarih ve 22860 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 226 sıra nolu Millî Emlâk Genel Tebliğinin “İşletme, Bakım ve Onarım Giderleri” başlıklı 3. bölümünde kamu konutlarının onarımına ilişkin olarak konut tahsis edilenler ile kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanması gereken giderler ayrıntılı olarak belirtilmiştir.

Bu açık belirlemeye rağmen zaman zaman valiliklerce düzenlenen keşif özetlerinde, anılan Genel Tebliğe aykırı olan onarım kalemlerine yer verildiği ve ödenek talebinde bulunulduğu görülmektedir.

Bundan böyle yukarıda belirtilen hükümlere aykırı şekilde keşif özeti düzenlenmemesi hususunda gerekli titizliğin gösterilmesi, bu tür giderleri içeren ödenek taleplerinin Bakanlığımıza iletilmeden reddedilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini, gereğini ve bu Genelgenin ilinize bağlı ilçelere de iletilmesini önemle rica ederim.

İmza              

M. Akif HAMZAÇEBİ 

Bakan a.          

Genel Müdür     

(*) 242 sayılı Tebliğe bakınız

Makalemizi paylaşır mısınız?
Suat Şimşek, Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) hakkında 2699 makale
Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müfettişi, (önceden) Milli Emlak Kontrolörü

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.