1999-10 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Otomasyona geçiş çalışmaları)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Millî Emlâk Genel Müdürlüğü

22.12.1999

SAYI   : B.07.0.MEG.0. 33/3369-0/052012 KONU : Otomasyona geçiş çalışmaları

GENELGE (Sıra No:1999/10)

Millî Emlâk Otomasyon Projesi (MEOP) kapsamında iliniz defterdarlık millî emlâk işlemlerinin otomasyona geçirilmesi için gerekli çalışmalar başlatılmıştır.

Millî emlâk hizmetlerinin daha etkin, elde edilen taşınmaz mal bilgilerinin sağlıklı olması ve uygulama programlarından gerekli faydanın sağlanabilmesi için aşağıda belirtilen hususlara titizlikle uyulması zorunlu görülmektedir.

Buna göre;

-Millî emlâk işlemleri için hazırlanmış bilgisayar programlarının uygulamaya geçirilebilmesi için bilgisayar çalışmalarına öncelik verilmesi,

-Millî emlâk müdürlüğü çalışanlarına gönderilen bilgisayar donanım ve çevre birimlerinin daha etkin kullanımının sağlanılması için Microsoft Windows, MS Word, MS Excel ve MEOP uygulama programları eğitimleri verilmektedir. Bu eğitimlere tüm personelin katılımının sağlanması,

-MEOP kapsamında ilinize gönderilen 7 adet Taşınmaz Mal Bilgi Formlarının tapu taramasında kullanılması için merkez ve dış ilçelerden personel görevlendirilerek tapu taramasının hızla tamamlanması,

-İlinizde mevcut taşınmaz malların bilgi bankasının oluşturulması ve bilgisayar ortamına aktarılması amacıyla tapu taraması için görevlendirilen personele tapu taramasında kullanılacak formların doldurulması eğitimi verilmektedir. Bu nedenle, ilçelerde tescilli ve ilişikli taşınmaz mal sayılarına göre bilgi formlarının ilgililerine teslimatının yapılması,

-Taşınmaz mal tapu taraması çalışmalarının süratle sonuçlandırılması, ilinize gönderilen taşınmaz mal bilgi formlarının itina ile doldurulup, önce ilçede kontrolünün yapılması, il merkezine gönderilen formların bir kez de burada kontrolünün yapılması, yanlış doldurulan formların üzerinde düzeltme yapılmadan yeni form doldurulması,

-Tapu taraması sırasında ilçelerde karşılaşılan sorunların il merkezindeki proje sorumlusuna iletilmesi ve sorunların topluca Genel Müdürlüğe bildirilmesi,

-Tapu taraması çalışmaları tamamlanıp bilgisayar ortamına aktarılmadan il ve ilçe taşınmaz mal esas defterlerinin, tapu taramasına göre yeni taşınmaz malların kayıtlarının yapılarak düzenlenmesi,

-Formlara kodların doldurulması sırasında kod kitapçığında bulunmayan kodların eklenebilmesi için bilgi işlem biriminin bölge sorumluları aranarak yeni kodların alınması,

-Uygulama programlarından; personel, tahsis, kamu konutları, demirbaş, kira işlemleri gibi öncesi olan bilgilerin belirli bir süre içinde bilgisayara girilerek tamamlanması,

-Bilgisayar donanım ürünlerinin sadece Milli Emlak amaçlarında kullanılması, birim dışına çıkartılmaması, bilgisayarlarda eğitimsiz kişilerin kullanımından dolayı arızalar meydana gelebileceğinden uygulama programlarına bilgi girişlerinin eğitim almış kişilerin nezaretinde yapılması,

-Bilgisayar donanım ürünlerinin kullanımı sırasında ihtiyaç duyulan yazıcı toneri, bilgisayar temizleme ürünleri, yedekleme kartuşu, disket gibi malzemelerin iliniz tarafından temin edilmesi, ürünlerin itina ile kullanılması, belirli süreler içinde bilgisayar temizleme ürünleri ile bakımının yapılması,

-Millî emlâk müdürlüğünde kurulu bulunan bilgisayar donanım ürünlerinin işletimi ve arızaların giderilmesinin ilinizde görevlendirilen müdür veya müdür yardımcılarının sorumluluğunda olması nedeniyle, işletim sırasında meydana gelen arızaların bilgi işlem merkezindeki iliniz proje sorumlularına bildirilerek, yazımız ekindeki arıza talep formunun doldurulması,

Arızalı donanımların kesinlikle tamir edilmeye çalışılmaması, bilgi işlem programcılarının çözüme yönelik önerileri beklenilip, verilen talimatlara uyularak hareket edilmesi,

Milli Emlak Kitabı

-MEOP kapsamında ilinizdeki çalışmaları yürütmek üzere idaremiz tarafından görevlendirilen proje sorumluları tarafından yapılan tüm önerilere uyulması ve görev süresince araç temini konusunda yardımcı olunması,

-Genel Müdürlüğe gönderilen yazılarda il adı, ilçe adı, mahalle-köy adı, dosya numarası, pafta, ada, parsel ve yüz ölçümü bilgilerinin mutlaka yazılması,

-İlinizde yürütülen tüm çalışmalar tamamlandıktan sonra otomasyona geçiş tarihinin bildirilmesi,

Hususunda bilgi ve gereği ile bu Genelgenin ilinize bağlı ilçelere de gönderilmesini rica ederim.

Doğan CANSIZLAR

Genel Müdür

DAĞITIM:                                                                                                                                                                          

GEREĞİ:

21 İl Valiliğine(Defterdarlık)

 

……………………. DEFTERDARLIĞI

Millî Emlâk Müdürlüğü

ARIZA, TALEP FORMU

TARİH:     /    /       

SERVİS ADI
ARIZANIN OLUŞTUĞU TARİH
 

 

ARIZA TÜRÜ

 

 

DONANIMKasaEkranKlavyeMouseYazıcı

 

 

 YAZILIMMEOP

 

 

WindowsOfficeİnternet
DONANIM ARIZASI İSE ID. NO.
YAZILIM ARIZASI İSE MEOP PROGRAMININ İSMİ
ARIZANIN TARİFİ

 

 

 

 

TALEP EDEN

 (İsim-İmza )                                                                                                   /        / 

                                               UYGUNDUR

Millî Emlâk Müdürü      (İsim-İmza)

                                              ……………………. DEFTERDARLIĞI

Millî Emlâk Müdürlüğü

ARIZA, TALEP FORMU

TARİH:     /    /       

SERVİS ADI
ARIZANIN OLUŞTUĞU TARİH
 

 

ARIZA TÜRÜ

 

 

 

DONANIM

KasaEkranKlavyeMouseYazıcı

 

 

 

YAZILIM

MEOP

 

 

WindowsOfficeİnternet
DONANIM ARIZASI İSE ID. NO.
YAZILIM ARIZASI İSE MEOP PROGRAMININ İSMİ
ARIZANIN TARİFİ

 

 

 

 

TALEP EDEN 

(İsim-İmza )                                                                        /        /   

                                                                                              UYGUNDUR

        Millî Emlâk Müdürü

(İsim-İmza)

Makalemizi paylaşır mısınız?
Suat Şimşek, Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) hakkında 2699 makale
Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müfettişi, (önceden) Milli Emlak Kontrolörü

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.