2001-02 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Bilirkişilere ödenecek ücret)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Millî Emlak Genel Müdürlüğü

SAYI : B.07.O.MEG.O.4/3130-53/                              18.01.2001* 2047

GENELGE (Sıra No: 2001/02)

Devlete ait taşınmaz malların kiraya verilmesi, taşınır ve taşınmaz malların satılması veya izale-i şuyu yoluyla tasfiyesi, Devletçe satın alınacak veya kiralanacak binaların tahmini bedellerinin tespit ettirilmesi ve buna benzer diğer işler için, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca görevlendirilecek bilirkişilere, bundan böyle dosya başına 5.000.000.-TL (BeşMilyonLira) ücret ödenmesi, Bakanlık Makamından alınan 12.01.2001 tarih ve 4/3130-53/74 sayılı olur yazısıyla uygun görülmüştür.

Ancak, hazine arazilerinin tespit işlemlerinde görev verilecek mahalli bilirkişilere ücret ödenmeyecektir.

02.02.2000 tarih ve 2000/02 sıra no.111 Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi edinilmesini, gereğini ve bu genelgenin çoğaltılarak millî emlak servisi bulunan kaymakamlıklara da gönderilmesini rica ederim.

Halit DEMİR

Bakan a. Genel Müdür

DAĞITIM:

G e r e ğ i:

-Valiliklere (Defterdarlıklar).

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.