2001-03 sayılı Milli Emlak Genelgesi (2002 Malî Yılı Bütçesi hazırlık çalışmaları)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI

Millî Emlak Genel Müdürlüğü

SAYI: B.07.O MEG.O.4/3130-53/ 251 S

KONU: 2002 Malî Yılı Bütçesi hazırlık çalışmaları.

GENELGE (Sır No: 2001/3)

Başbakanlığın 2002 Yılı Bütçe Çağ sına ilişkin Genelgesi, 03.7 2001 tarih ve 24451 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe gir iş bulunmaktadır.

Bütçe Çağrısında, 2002 yılı bütçe tekliflerinde uyulması gereken temel ilke ve hedefler belirlenmiş olup; bütçe hazırlıklarına esas teşkil eden ve bütçe tekliflerinin hazırlanmasında uyulması zorunlu ilke ve oranları belirleyen “2002 Yıl Bütçe Hazırlama Rehberi” e, Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğünce yayımlanmıştır.

Bütçe Çağrısı ve Bütçe Hazırlama Rehberinde belirlenen temel ilke ve standartlar esas alınarak, 2002 yılı bütçesi hazırlık çalışmaları a, Millî Emlak Genel Müdürlüğünce de başlanılmıştır. Bu çalışmalara esas teşkil eden ve millî emlak taşra birimlerince de düzenlenmesi gereken formların, birer boş örnekleri ilişikte gönderilmekte olup isimleri ve numaraları şöyledir:

Faaliyet Maliyetinin Tespitine İli in Bilgi Formu (Form:31-j1)

Daire/idarelerin 30.6.2001 Tarihi İtibariyle Mevcut Taşıtlarına İlişkin Bilgi Formu (Form:34),

Daire/İdarelerin 30.6.2001 Tarihi İtibariyle Mevcut Lojmanlarına İlişkin Bilgi Formu (Form: 35),

Telefon, Faks, Bilgiye Abone Sistemi ve Çağrı Cihazına Ait Hat Sayılarını Gösterir Bilgi Formu (Form: 38),

Seyyar Görev Tazminatından Yararlanacak Personel Sayısına (Adam/Gün olarak ) İlişkin Bilgi Formu ile Seyyar Görev Tazmiatı Ödenmesi Talep Edilen Unvanları Gösterir Bilgi Formu (Form: 47-474).

Personelin özlük haklarının tespit ne ilişkin liste (1-2-3),

Söz konusu formların,

a) Sadece “millî emlak” birimi bilgilerini ihtiva edecek şekilde düzenlenmesi,

b) İlçe bazında ayrı ayrı düzenlendikten sonra, il düzeyinde konsolide (icmal) edilerek topluca gönderilmesi,

c) 210×297 mm (A4) boyutlu kağıtlar ve eksiksiz olarak doldurulmasının sağlanması,

Gerekmektedir.

Formların doldurulmasına ilişkin açıklayıcı bilgiler ekte gönderilmekte olup; 2002 Malî Yılı Bütçesi hazırlık çalışmaları, 27.7.2001 tarihin kadar sonuçlandırılacağından; bahse konu formların, en geç 19.7.2001 tarihinde Bakanlığımız Millî Emlak Genel Müdürlüğünde olacak şekilde gönderilmesini rica ederim.

EKLER:

EK-1 Formlara İlişkin Açıklayıcı Bilgiler (1 adet, 3 sayfa), EK-2 Formların Boş Örnekleri (6 adet, 7 sayfa). EK-3 Liste (3 adet, 3 sayfa),

DAĞITIM:

Gereği – Valiliklere (Defterdarlıklar)

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.