2001-1 sayılı Milli Emlak Genelgesi (2001 malî yılında 2’nci derece ita amirlerinin yetki sınırı)

T. C. MALİYE BAKANLIĞI Millî Emlak Genel Müdürlüğü

SAYI: B.07.0.MEG.0.10/3149-0.2001/

KONU: 2001 malî yılında 2’nci derece ita amirlerinin yetki sınırı.

GENELGE (Sıra No: 2001/1)

1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 26.10.1988 tarih ve 3483 sayılı Kanunla değişik 62’nci maddesinde; “Bakanlar, ikinci derece ita amirlerinin merkezden izin almaksızın hangi tür ve tutardaki sözleşmeleri yapmaya yetkili olduklarını malî yıl başında duyururlar” hükmü yer almaktadır.

Buna göre, hizmet alımları ile bakım, onarım ve yapım işleri için, 1050 sayılı Kanunun 62’nci maddesi uyarınca, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 31’inci maddesine göre ihale kararlarının onayı veya iptal edilmesi de dahil olmak üzere, ikinci derece ita amirlerine 2001 malî yılında;

a) Ankara, İstanbul ve İzmir illeri için 200.000.000.000.-TL,

b) Büyükşehir belediyesi kurulmuş öteki illerde 150.000.000.000.-TL,

c) Diğer illerde 120.000.000.000.-TL(dahil)’sına;

d) Doğal afetler nedeniyle, Bakanlığımıza tahsisli hükümet konakları ve diğer yapılarda meydana gelmiş ve gelebilecek hasarların giderilmesi için yaptırılacak güçlendirme onarımları amacıyla, yukarıda belirlenen üst sınırlara bağlı olmadan Bakanlığımızca verilecek ihale talimatlarındaki miktarlara;

Kadar merkezden izin almaksızın sözleşme yapmak yetkisi verilmiştir.

Bilgi edinilmesini, gereğini ve bu genelgenin çoğaltılarak millî emlak servisi bulunan kaymakamlıklara da gönderilmesini rica ederim.

                                                                                                                      Sümer  ORAL

                                                                                                                      Maliye Bakanı

DAĞITIM :

G e r e ğ i  :

– Valiliklere (Defterdarlıklar). 

Makalemizi paylaşır mısınız?
Suat Şimşek, Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) hakkında 2689 makale
Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müfettişi, (önceden) Milli Emlak Kontrolörü

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.