2002-01 sayılı Milli Emlak Genelgesi (idari yoldan Hazine adına tescil)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Millî Emlâk Genel Müdürlüğü

SAYI   :B.07.0.MEG.0.9/3251-0/118                                                        02.01.2002

KONU :

GENELGE (2002/ 01)

22.12.2001 tarih ve 24618 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.01.2002 tarihinde yürürlüğe giren 4726 sayılı 2002 Mali Yılı Bütçe Kanununun 48. maddesinin üçüncü fıkrasında;

“Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki sahipsiz yerler ile kadastro tapulama çalışmaları sırasında tespit harici bırakılmış yerler Maliye Bakanlığı merkez veya taşra teşkilatının talebi üzerine, özel kanunlardaki istisnalar saklı kalmak koşuluyla tescile ilişkin harita Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünce yapılacak, imar mevzuatında yeralan kısıtlamalara tabi olmaksızın Hazine adına tescil edilir. Harita yapımına ilişkin giderler, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasınca belirlenen asgari fiyatlara göre Maliye Bakanlığı bütçesinden karşılanır.”

hükmü getirilmiştir.

Buna göre; Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki sahipsiz yerler ile kadastro ve/veya tapulama çalışmaları sırasında tespit harici bırakılmış yerlerden, 3402 sayılı Kadastro Kanununun 18. maddesi gereğince ekonomik olarak yararlanması mümkün olanların idari yoldan Hazine adına tescil ettirilmesi için, mahalli kadastro müdürlüklerine başvurulması, anılan hüküm gereğince ödenecek giderlerin hesaplanarak, Bakanlığımızdan ödenek talebinde bulunulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesi ve gereği ile bu Genelgenin ilinize bağlı ilçelere de iletilmesini rica ederim.

Halit DEMİR

Bakan a.

Genel Müdür

DAĞITIM:

81 İl Valiliğine

Makalemizi paylaşır mısınız?
Suat Şimşek, Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) hakkında 2699 makale
Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müfettişi, (önceden) Milli Emlak Kontrolörü

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.