2002-04 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Bilirkişi ücretleri)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Millî Emlak Genel Müdürlüğü

SAYI  : B.07.0.MEG.0.4/3130-53/3258                                                       23.01.2002

KONU: Bilirkişi ücretleri.

2005/09 sayılı Genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır.

GENELGE (Sıra No: 2002/04 )

Devlete ait taşınmaz malların kiraya verilmesi, taşınır ve taşınmaz malların satılması veya izale-i şuyu yoluyla tasfiyesi, Devletçe satın  alınacak veya kiralanacak binaların tahmini bedellerinin tespit ettirilmesi ve buna benzer diğer işler için, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca görevlendirilecek bilirkişilere, bundan böyle dosya başına 9.000.000.-TL (DokuzMilyonLira) ücret ödenmesi, Bakanlık Makamından alınan 21.01.2002 tarih ve 4/3130-53/96 sayılı olur yazısıyla uygun görülmüştür.

Ancak, hazine arazilerinin tespit işlemlerinde görev verilecek mahalli bilirkişilere ücret ödenmeyecektir.

18.01.2001 tarih ve 2001/02 sıra no.lu Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi edinilmesini, gereğini ve bu genelgenin çoğaltılarak millî emlak servisi bulunan kaymakamlıklara da gönderilmesini rica ederim.

Halit DEMİR  

Bakan a.

Genel Müdür

 

DAĞITIM:

G e r e ğ i:

-Valiliklere (Defterdarlıklar).

Makalemizi paylaşır mısınız?
Suat Şimşek, Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) hakkında 2699 makale
Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müfettişi, (önceden) Milli Emlak Kontrolörü

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.