2002-05 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Avukatlara bilgi belge incelemesi konusunda yardımcı olunması)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı    :B.07.0.MEG.0.9/3251-13997/3950                                                  29.01.2002

Konu  :

GENELGE (2002/05 )

02.05.2001 tarih ve 4667 sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2. maddesinin 3. fıkrasında;

“Yargı organları, emniyet makamları, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüsleri, özel ve kamuya ait bankalar, noterler, sigorta şirketleri ve vakıflar, avukatlara görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak zorundadır. Kanunlarındaki özel hükümler saklı kalmak kaydı ile, bu kurumlar avukatın gerek duyduğu bilgi ve belgeleri incelemesine sunmakla yükümlüdür. Bu belgelerden örnek alınması vekâletname ibrazına bağlıdır. Derdest davalarda müzekkereler duruşma günü beklenmeksizin mahkemeden alınabilir.” hükmü getirilmiştir.

Buna göre; avukatlara görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olunması, kanunlardaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, avukatın gerek duyduğu bilgi ve belgelerin incelenmesine ve vekâletname ibraz etmek koşuluyla bu belgelerden örnek alınmasına izin verilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesi ve gereği ile bu Genelgenin İlinize bağlı ilçelere de iletilmesini rica ederim.

Halit DEMİR

Bakan a.

Genel Müdür

DAĞITIM:

81 İl Valiliğine

Makalemizi paylaşır mısınız?
Suat Şimşek, Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) hakkında 2699 makale
Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müfettişi, (önceden) Milli Emlak Kontrolörü

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.