2002-15 sayılı Milli Emlak Genelgesi (MEOP)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.33/3369-0/18751 * 27.05.2002

Konu: MEOP

GENELGE (Sıra No: 2002/15)

Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatının otomasyonu ile ilgili olarak yürütülen Milli Emlak Otomasyon Projesi ( MEOP) kapsamında alımı yapılan ve kullanıma sunulan bilgisayar donanım, yazılım ve çevre birimleri ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılması uygun görülmüştür.

1. Birimlerimizin kullanımına verilen her türlü ürün, daha önce gönderilen 13.06.2001 tarih ve 21918 sayılı yazıda da belirtildiği gibi sadece verildikleri birim ve kişi tarafından kullanılacak, her ne sebeple olursa olsun geçici bir süre için olsa bile bir başka birim veya kişinin kullanımına verilmeyecektir.

2. illere gönderilen dizüstü bilgisayarlar, proje kapsamında bu illerdeki ilçe çalışmaları için gönderilmiş olup, bu ürünler Emlak Dairesi Başkanlığı bulunan illerde Emlak Dairesi Başkanları, bulunmayan illerde ise Milli Emlak Müdürleri tarafından ilde görevli denetmen ve denetmen yardımcılarının kullanımına verilecektir.

3. Ürünlerin tamamı, Bilgi işlem merkezimizce ülke genelinde yapılan çalışmaların tamamlanmasından sonra hazırlanacak olan teslim tutanakları ile kullanıcılar adına zimmetlenecek, kendisine ürün teslim edilen personel o ildeki görevinden ayrıldığında ürünü, Emlak Dairesi Başkanlığı bulunan illerde Emlak Dairesi Başkanlarına, bulunmayan illerde ise Milli Emlak Müdürlerine tutanakla teslim edeceklerdir.

4. Birimlerin kullanımına verilen ürünlerin demirbaş kayıtları, Genel Müdürlüğümüz Bilgi işlem Merkezince illerde yapılacak çalışmaların tamamlanmasını müteakip hazırlanacak listeler doğrultusunda daha sonra yapılacaktır. Birimler gönderilen listelere uygun olarak ayniyat keserek demirbaş kayıtlarını yaptıktan sonra ayniyat makbuzlarını Genel Müdürlüğümüz Tahakkuk ve Donatım Şubesine göndereceklerdir.

5. Gönderilen donanımlar üzerine yeni programların yüklenmesi, CD ünitesi takılması veya sökülmesi vb. gibi işlemler Genel Müdürlüğümüz Bilgi işlem Merkezi elemanları dışındaki kişi veya kurumlara yaptırılmayacaktır. Bu tür durumlarda ürün garanti dışı kalacağından yaşanacak aksaklıklardan ilgili birim sorumlu olacaktır.

6. Kullanıma sunulan tüm ürünler garanti kapsamında veya Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılan bakım, onarım sözleşmeleri kapsamındadır. Bu nedenle ürünlerle ilgili arıza ve aksaklıkların Genel Müdürlüğümüz Bilgi işlem Merkezine bildirilmesi ve yapılacak yönlendirmelere uygun olarak çözümün takip edilmesi gerekmektedir.

7. Kullanıcılara tahsis edilen, işletim sistemi ve MEOP uygulama programlarının bilgi girişinde kullanılacak şifrelerin sadece ilgili personel tarafından kullanılması, diğer personel ve kişilerce kullanılmaması için azami özenin gösterilmesi gerekmektedir.

8. Otomasyona bu yıl içinde geçen illerde Taşınmazmal Bilgi Bankasının oluşturulmasına altlık teşkil etmek üzere bilgi işlem elemanlarınca gerekli eğitimler verilmekte olup, merkez ve bağlı ilçelerde tapu taraması çalışmaları ve bilgisayara aktarma işlemleri en kısa zamanda tamamlanmalıdır.

9. Genel Müdürlüğümüz ve Kontrolörler Kurulu Başkanlığı tarafından ilinizce girilen bilgiler sürekli takip edilmekte olup, daha önce otomasyona geçen bazı illere ait tahsis, kira, irtifak hakları, kamu konutları, demirbaş, personel gibi geçmişi olan kayıtlarda eksiklikler olduğu tespit edilmiştir. Bu eksikliklerin en kısa sürede tamamlanarak, sonucundan bilgi verilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesi ve gereği ile bu Genelgenin ilinize bağlı ilçelere de iletilmesini rica ederim.

Halit DEMİR

Bakan a Genel Müdür

Dağıtım: 81 İl Valiliğine (Defterdarlık)

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.