2003-02 sayılı Milli Emlak Genelgesi (TKGM Döner sermaye ücreti)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

GENELGE (2003/02)

Bilindiği üzere; 19.01.2002 gün ve 24645 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 08.01.2002 tarih ve 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1’inci maddesinin 1’inci fıkrasında “Genel bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli idareler, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan fonlar, üretilen mal ve hizmet bedellerinde işletmecilik gereği yapılması gereken ticari indirimler hariç herhangi bir kişi ve kuruma ücretsiz veya indirimli tarife uygulanmaz.” hükmü getirilmiş, maddenin son fıkrası gereğince de, daha önce kamu kurum ve kuruluşları ile yapılan protokollerde tesis edilmiş bulunan ücretsiz veya indirimli tarife uygulamalarına 31.12.2001 tarihinden itibaren son verilmiştir.

Maddenin 4’üncü fıkrası ile Bakanlar Kuruluna verilen “1’inci fıkra hükmünden muaf tutulacak kişi veya kurumları tespit etme yetkisi” çerçevesinde yürürlüğe konulan 28.01.2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Karara, Bakanlar Kurulunun 13.05.2003 tarihli ve 2003/5629 sayılı Kararnamenin 1’inci maddesi ile aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

-Okul, cami, hastane, spor tesisleri, sağlık ocağı, karakol, Hükümet binası gibi kamu hizmetlerine ayrılan veya Türk Silahlı Kuvvetlerine ait tesislerle Türkiye Kızılay Derneği ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna ait taşınmazlara yönelik olarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce yapılacak aplikasyon, kadastro sonrası değişiklik işlemleri ve bunların kontrollük hizmetleri ile verilecek bilgi, belge ve harita örneklerinden yararlananlar,

-7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun 18, 22, 23 ve 42’nci maddeleri gereğince Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce yapılacak afet kadastrosu ve tescil işlemlerinden yararlananlar,

08.01.2002 tarih ve 4736 sayılı Kanunun 1’inci maddesinin 1’inci fıkrası hükmünden muaftır.

Bilgi edinilmesini ve bu Genelgenin İlinize bağlı ilçelere de iletilmesini rica ederim. 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.