2003-03 sayılı Milli Emlak Genelgesi (2004 Malî Yılı Bütçesi hazırlık çalışmaları)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

SAYI: B.07.0.MEG.0.4/3130-53/ 23818*14.07.2003

KONU: 2004 Malî Yılı Bütçesi hazırlık çalışmaları.

GENELGE (Sıra No: 2003/3)

Başbakanlığın 2004 Yılı Bütçe Çağrısına ilişkin Genelgesi, 29.6.2003 tarih ve 25153 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Bütçe Çağrısında, 2004 yılı bütçe tekliflerinde uyulması gereken temel ilke ve hedefler belirlenmiş olup; bütçe hazırlıklarına esas teşkil eden ve bütçe tekliflerinin hazırlanmasında uyulması zorunlu ilke ve oranları belirleyen “2004 Yılı Bütçe Hazırlama Rehberi”de, Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğünce yayımlanmıştır.

Bütçe Çağrısı ve Bütçe Hazırlama Rehberinde belirlenen temel ilke ve standartlar esas alınarak, 2004 yılı bütçesi hazırlık çalışmalarına, Millî Emlak Genel Müdürlüğünce de başlanılmıştır. Bu çalışmalara esas teşkil eden ve millî emlak taşra birimlerince de düzenlenmesi gereken formların, birer boş örnekleri ilişikte gönderilmekte olup, isimleri ve numaraları şöyledir:

-Birimlerin Hizmet Maliyetinin Tespitine ilişkin Bilgi Formu (Form: 11-11),

-Seyyar Görev Tazminatından Yararlanacak Personel Sayısına (Adam/Gün olarak) ilişkin Bilgi Formu ( Form: 26).

-Daire/idarelerin 30.6.2003 Tarihi İtibariyle Mevcut Taşıtlarına İlişkin Bilgi Formu (Form 30),

-Daire/idarelerin 30.6.2003 Tarihi İtibariyle Mevcut Lojmanlarına ilişkin Bilgi Formu (Form: 31),

-Telefon, Faks, Bilgiye Abone Sistemi ve Çağrı Cihazına Ait Hat Sayılarını Gösterir Bilgi Formu (Form.33),

Söz konusu formların;

a) Sadece “millî emlak” birimi bilgilerini ihtiva edecek şekilde düzenlenmesi,

b) İlçe bazında ayrı ayrı düzenlendikten sonra, il düzeyinde konsolide (icmal) edilerek topluca gönderilmesi,

c) 210×297 mm (A4) boyutlu kağıtlara ve eksiksiz olarak doldurulmasının sağlanması,

Gerekmektedir.

Formların doldurulmasına ilişkin açıklayıcı bilgiler ekte gönderilmekte olup; 2004 Malî Yılı Bütçesi hazırlık çalışmaları, 18.7.2003 tarihine kadar sonuçlandırılacağından; bahse konu formların, en geç 17.7.2003 tarihinde Bakanlığımız Millî Emlak Genel Müdürlüğünde olacak şekilde gönderilmesini rica ederim.

Faik CECELİ

Bakan a. Genel Müdür

EKLER:

EK-1 Formlara İlişkin Açıklayıcı Bilgiler (2 adet, 3 sayfa).

EK-2 Formların Boş Örnekleri (5 adet, 6 sayfa).

DAĞITIM: Valiliklere (Defterdarlıklar).

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.