2003-08 sayılı Milli Emlak Genelgesi (TKGM Döner Sermaye Ücreti)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.9/3245-9252                              05.11.2003*39150

Konu: Döner Sermaye Ücreti

 2006/07 sayılı Genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır.

GENELGE (2003/08)

19.07.2003 tarih ve 25173 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4916 sayılı Çeşitli Kanunlarda ve Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile getirilen usul ve esasları açıklamak üzere, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce yayımlanarak bu Genel Müdürlüğün 27.10.2003 tarih ve 4400 sayılı yazısıyla Bakanlığımıza gönderilen 29.09.2003 tarih ve 2003/11 sayılı Genelge ve anılan yazıda;

4916 sayılı “Çeşitli Kanunlarda ve Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” un 6. maddesi uyarınca Hazineye ait taşınmazların değerlendirilmesine yönelik ifraz, tevhit, tespit ve tescil sırasında Hazineden döner sermaye ücreti talep edilmemesi konusunda mahalline talimat verildiği,

4706 sayılı Kanun uyarınca yapılacak satış ve tahsis işlemleri kapsamında ilgili idarece yapılacak tevhit ve tespit işlemleri, bunların tesciline yönelik talepler ile ifraz haritalarının kontrolü ve bunların tesciline yönelik taleplerin imar mevzuatındaki kısıtlamalara tabi olmaksızın, talebi izleyen iki ay içerisinde karşılanacağı; gerek bu taleplerin ve gerekse kadastral belge taleplerinin karşılanması sırasında tapu harcı, özel işlem vergisi, damga vergisi, eğitime katkı payı ve döner sermaye ücreti tahsil edilmeyeceği,

Belirtilmiştir.

Bilgi edinilmesi ve gereği ile bu Genelgenin ilinize bağlı ilçelere de iletilmesini rica ederim.

EK: 2003/11 sayılı Genelge

DAĞITIM:

81 İl Valiliğine (Defterdarlık) 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.