2003-09 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Yeniden Yapılanma)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

SAYI   : B.07.0.MEG.0.33/ 3369-0 – 39610                                     06 KASIM 2003

KONU : Yeniden Yapılanma

GENELGE (Sıra No: 2003/9)

Bakanlığımız Milli Emlak Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında yürütülmekte olan Milli Emlak Otomasyon Projesi (MEOP) kapsamında 81 il ve 915 ilçe biriminde tam otomasyona geçilmiştir. Bu çerçevede il ve ilçelerde girilen veya girilecek tüm bilgiler 2003 yılında başlatılan kopyalayarak çoğaltma (replication) uygulaması ile Milli Emlak Genel Müdürlüğüne çevrim içi (on-line) olarak gelmektedir. Otomasyon çalışmalarının daha etkin olabilmesi ve beklenen verimin alınabilmesi bakımından kayıt, belge ve defterlerin elektronik ortamda tutulmasına ilişkin işlemlerin aşağıda belirtilen şekilde yürütülmesi gerekmektedir.

1- İl atamalı personele ilişkin özlük bilgileri personel programına il ve ilçelerde girilecektir. Merkez atamalı personele ilişkin özlük bilgileri (izin bilgileri hariç) ise Genel Müdürlükçe girilecek ve illere aktarılacaktır. Personel izin bilgileri merkez ve il atamalı personel için yerinde girilecek ve izin formları mutlaka programdan alınarak işleme konulacaktır.

2- İl ve ilçelerde bulunan demirbaş bilgileri ayniyat programına girilecek, her yıl merkeze gönderilmekte olan icmal ve tadat cetvelleri mutlaka programdan alınarak gönderilecektir.

3- Bakanlığımıza tahsisli kamu konutlarının yanı sıra diğer genel bütçeli idarelere tahsisli kamu konutlarına ilişkin bilgiler de mutlaka bilgisayar sistemine girilecektir.

4- Trampa, bütçe, onarım işlemleri Genel Müdürlükçe girileceğinden illerde bilgi girişi yapılmayacaktır. Taşınmaz trampa bilgileri çevrim içi (on-line) illere aktarılacaktır.

5- Her kullanıcı, kendisine verilen MEOP şifresi ile bilgi girişi, düzeltme, görüntüleme ve sorgulama yapacaktır. Girilen kayıtların güvenliğinin sağlanabilmesi bakımından silinecek kayıtlar, milli emlak/emlak müdürleri tarafından elektronik posta ile bildirilmesini müteakip Genel Müdürlükçe (Bilgi İşlem Merkezi) silinecektir. İlçeler ise bu konudaki taleplerini iller aracılığıyla bildireceklerdir. Elektronik imza konusunda hukuki düzenleme yapılıncaya kadar, elektronik posta ile gönderilen bilgiler faks ile teyit edilecektir.

6- Bilgi işlemle ilgili taleplerin çözümünde kullanıcıların bilgilendirilmesi elektronik posta yoluyla yapılacağından tüm kullanıcıların elektronik postası açık tutulacaktır. Elektronik posta işlemlerinde aksaklıkların yaşanmaması için, büyük dosyaların (resim, film vb.) bu yolla gönderilmemesi, her akşam posta kutularının ve “silinmiş öğeler” klasörünün temizlenmesi gerekmektedir.

7- Genel Müdürlüğümüzde yürütülen otomasyon projesinin başarıya ulaşabilmesi için tüm milli emlak personelinin katılımı esastır. Kopyalayarak çoğaltma sistemi kullanılarak Karar Destek Sistemi (KDS) ile Yönetim Bilgi Sistemi (YBS) oluşturulacaktır. Bu nedenle programlardaki gerekli tüm bilgi giriş alanları doldurulacaktır.

8- Bakanlık ile il ve ilçeler arasındaki geniş alan ağ bağlantıları MALİYENET üzerinden sağlanmaktadır. MALİYENET’in işletimi ise Muhasebat Genel Müdürlüğüne ait olup, mevcut ve çıkabilecek olan sorunlar normal arıza bildirim işlemi uygulanarak çözülecektir. Bu şekilde çözülememesi halinde, Muhasebat Genel Müdürlüğünün ilgili birimlerine bildirilerek sorunun çözümünün takibi sağlanacaktır. Kopyalayarak çoğaltma sisteminin aksamaması için sorunun çözümünün ısrarla takip edilmesi ve gelişmelerden Genel Müdürlüğümüz Bilgi İşlem Merkezinin bilgilendirilmesi gerekmektedir.

9- Defterdar, il ve ilçelerdeki bilgi girişlerini titizlikle takip edecek, herhangi bir nedenden dolayı (personel veya hat sorunu gibi) girilemeyen kayıtlar ve yapılamayan işlemler olması halinde defterdarlık personelini görevlendirmek suretiyle eksikliklerin giderilmesini sağlayacaktır.

10- Karşılıklı bilgi paylaşımını sağlamak ve toplam kaliteyi artırmak amacıyla elektronik ortamda MEOP Bülteni yayınlanması düşünülmektedir. Bu nedenle tüm kullanıcıların; deneyim, kazanım, eleştiri, öneri ve yayınlanmasını istedikleri her konudaki yazılarını iletmeleri için bulten@milliemlak.gov.tr adresi oluşturulmuştur.

Bilgi edinilmesini, gereği ile Genelgenin ilinize bağlı ilçelere de iletilmesini rica ederim.

                                                                                                          Faik CECELİ

                                                                                                              Bakan a.

                                                                                                          Genel Müdür

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.