2004-04 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Meraların Hazine adına tescili için Bakanlıktan görüş alınmayacağı)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.9/3100-827                                       27.04.2004*14117

Konu:

GENELGE (2004/04)

Bilindiği üzere; 4342 sayılı Mera Kanununun 14. maddesi kapsamında tahsis amacı değiştirilen mera vasıflı taşınmazların Hazine adına tescili için Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca Bakanlığımıza talepte bulunulmakta, Bakanlığımızca da vasfı kaldırılan taşınmazların Hazine adına tescili yönünde mahalline talimat verilmektedir. Bu durum, bürokratik yazışmaların uzamasına ve iş yükünün çoğalmasına neden olmaktadır.

Yerinden yönetim ilkesinin bir gereği olarak mera, yaylak ve kışlaklar ile umuma ait çayır ve otlaklara ilişkin yetki ve sorumlulukların taşraya devredilmesine yönelik çalışmalar kapsamında Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca bir örneği ilişikte gönderilen “14. Madde Uygulamaları Yetki Devri” konulu 2003/2 no.lu talimat yürürlüğe konulmuştur.

Buna göre;

Mera Kanununun 14. maddesi kapsamında tahsis amacı değiştirilen taşınmazların Hazine adına tescili, Bakanlığımızın talimatı aranmaksızın Tarım İl Müdürlüklerinin talebiyle yapılacaktır.

Bilgi edinilmesi ve gereği ile bu Genelgenin ilinize bağlı ilçelere de iletilmesini rica ederim.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.