2004-08 sayılı Milli Emlak Genelgesi (2005 Malî Yılı Bütçesi hazırlık  çalışmaları)

Makalemizi paylaşır mısınız?

T. C. MALİYE BAKANLIĞI Millî Emlak Genel Müdürlüğü 

SAYI   : B.07.0.MEG.0.4/3130-53/                                                                14.07.04*24380

KONU : 2005 Malî Yılı Bütçesi hazırlık  çalışmaları.

GENELGE (Sıra No: 2004/ 8  )

2005 Mali Yılı Bütçe çalışmaları ile ilgili olarak Bakanlığımızca hazırlanan 2005 Yılı  Bütçe Hazırlama Rehberi, Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğünün www.bumko.gov.tr internet adresinde  yayımlanmıştır.

Bütçe Hazırlama Rehberinde belirlenen temel ilke ve standartlar esas alınarak, 2005 yılı bütçesi hazırlık çalışmalarına, Millî Emlak Genel Müdürlüğünce de başlanılmıştır. Bu çalışmalara esas teşkil eden ve millî emlak taşra birimlerince de düzenlenmesi gereken formların, birer boş örnekleri ilişikte gönderilmekte olup, isimleri ve numaraları şöyledir:

—  Birimlerin Hizmet Maliyetinin Tespitine İlişkin Bilgi Formu ( Form:11-11),

— Seyyar Görev Tazminatından Yararlanacak Personel Sayısı ( Adam/Gün olarak ) Bilgi Formu ( Form: 26).

— Daire/İdarelerin 30.6.2004 Tarihi İtibariyle Mevcut Taşıtlarına İlişkin Bilgi Formu (Form:30),

— Daire/İdarelerin 30.6.2004 Tarihi İtibariyle Mevcut Lojmanlarına İlişkin Bilgi Formu (Form:31),

— Telefon, Faks, Bilgiye Abone Sistemi ve Çağrı Cihazına Ait Hat Sayılarını Gösterir Bilgi Formu (Form:33),

Söz konusu formların;

a)  Sadece “millî emlak” birimi bilgilerini ihtiva edecek şekilde düzenlenmesi,

b) İlçe bazında ayrı ayrı düzenlendikten sonra, il düzeyinde konsolide (icmal) edilerek gönderilmesi,

c) 210×297 mm (A4) boyutlu kağıtlara ve eksiksiz olarak doldurulmasının sağlanması,

gerekmektedir.

Formların doldurulmasına ilişkin açıklayıcı bilgiler ekte gönderilmekte olup; 2005 Malî Yılı Bütçesi hazırlık çalışmaları 21.7.2004 tarihine kadar sonuçlandırılacağından; bahse konu formların, en geç 19.7.2004 tarihinde Bakanlığımız Millî Emlak Genel Müdürlüğünde olacak şekilde gönderilmesini rica ederim.

EKLER:                                                                                                                  İlyas ARLI

EK-1 Formlara İlişkin Açıklayıcı Bilgiler (2 adet, 3 sayfa).                                     Bakan a.

EK-2 Formların Boş Örnekleri  (5 adet, 6 sayfa).                                                Genel Müdür V.

 

DAĞITIM: Gereği: – Valiliklere (Defterdarlıklar).

 

Makalemizi paylaşır mısınız?
Suat Şimşek, Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) hakkında 2376 makale
Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müfettişi, (önceden) Milli Emlak Kontrolörü

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.