2004-10 sayılı Milli Emlak Genelgesi

Makalemizi paylaşır mısınız?

T.C.

Maliye Bakanlığı

Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Genelge (Sıra No: 2004/10)

29.01.2004 tarihli ve 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 5 inci maddesi; Devlet İstatistik Enstitüsü başkanlığınca 2001 yılı için belirlenen fert başına gayri safi yurt içi hasıla tutarı 1500 abd doları veya daha az olan iller ile kalkınmada öncelikli illerde hazineye, katma bütçeli kuruluşlara, belediyelere veya il özel idarelerine ait arazi veya arsaların bedelsiz devrini düzenlemektedir.

5084 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde 16.07.2004 tarihli ve 5228 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinde yapılan değişiklikle;

a) Üzerinde henüz faaliyete geçmemiş yatırım bulunan arsa veya arazilerin de bu Kanun kapsamında değerlendirilebilmesi,

b) Devre konu taşınmaz üzerindeki kamuya ait bina ve müştemilatın devir tarihindeki bedelinin, devir tarihini izleyen ikinci yılın sonundan başlayarak iki yıl içinde altışar aylık dönemler itibarıyla eşit taksitler halinde tahsil edilebilmesi,

İmkanı getirilmiştir.

5084 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin uygulanmasında, 5228 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler çerçevesinde hareket edilerek, yatırımcıların bu hususlarda bilgilendirilmesi önem taşımaktadır.

Bilgi edinilmesini, gereğini ve bu genelgenin çoğaltılarak ilinize bağlı ilçelere de gönderilmesini rica ederim.

Makalemizi paylaşır mısınız?
Suat Şimşek, Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) hakkında 2376 makale
Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müfettişi, (önceden) Milli Emlak Kontrolörü

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.