2005-01 sayılı Milli Emlak Genelgesi (5272 s.Belediye Kanununun geçici 1. md- belediyelere bedelsiz devir)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

SAYI: B.07.0.MEG.0.25/3100-1178

KONU: Bedelsiz Devir.

GENELGE (Sıra No: 2005/01)

07/12/2004 tarihli ve 5272 Sayılı Belediye Kanununun geçici 1 inci maddesinin uygulanmasıyla ilgili olarak söz konusu maddenin son paragrafında belirtildiği, Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığınca bedelsiz devir işleminin ne şekilde gerçekleştirileceğine ilişkin esas ve usuller müştereken belirlenip tebliğ edilinceye kadar Hazine taşınmazlarının belediyelere bedelsiz devri konusunda herhangi bir işlem yapılmaması gerektiği 2004/14 sayılı Genelgemizle bildirilmişti.

31.12.2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 30.12.2004 tarihli ve 5281 sayılı Vergi Kanunlarının Yeni Türk Lirasına Uyumu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 44 üncü maddesinin 7 nci fıkrasıyla 5272 sayılı Belediye Kanununun Geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Buna göre; Hazine taşınmazlarının anılan Kanuna göre belediyelere bedelsiz devri konusunda herhangi bir işlem yapılmaması gerekmektedir. *

Bilgi edinilmesini, gereğini ve bu Genelgenin çoğaltılarak ilinize bağlı ilçelere de gönderilmesini rica ederim.

İlyas ARLI

Genel Müdür

DAĞITIM:

– Valiliklere

 

* 5281 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin 7 nci fıkrası karşısında 24/12/2004 tarih ve 2004/14 sayılı Genelgenin hükmü kalmamıştır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.