2005-02 sayılı Milli Emlak Genelgesi (İhalelere Katılmaktan Yasaklama)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI

Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.14.3361-0

Konu: İhalelere Katılmaktan Yasaklama

GENELGE (2005/2)

(2005/14 NOLU GENELGE İLE KALDIRILDI)

İlgi: 30/12/2004 tarihli ve 2004/15 sayılı Genelge

Bilindiği gibi 30/12/2004 tarihli ve 2004/15 sayılı Genelge ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 84. maddesi ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 58 inci maddesine göre ihalelere katılmaktan geçici yasaklanmasına karar verilecek gerçek veya tüzel kişilere ilişkin olarak yazımız ekinde gönderilen “2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa Göre İhalelere Katılmaktan Yasaklananlara Ait Bilgi Formunun (Ek:1) ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalelere Katılmaktan Yasaklananlara Ait Bilgi Formunun (Ek:2)” doldurularak Bakanlığımıza gönderilmesi ve ihalelerden yasaklama kararlarının Resmi Gazetede takip edilmesi konusunda gereken hassasiyetin gösterilmesi hususu bildirilmişti.

4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin 2 inci fıkrasına göre;

1) Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması halinde şirket ortaklarının tamamı hakkında, sermaye şirketi olması halinde sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkında,

2) Haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre, ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmaları halinde bu şahıs şirketi hakkında, sermaye şirketinde ortak olmaları halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında,

yasaklama kararı verilmesi gerekmektedir.

Söz konusu fıkra uyarınca ihalelere katılmaktan yasaklanmasına karar verilecek ortak olması halinde 2004/15 sayılı genelge ekindeki form yerine yazımız ekinde gönderilen “4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalelere Katılmaktan Yasaklananlara Ait Bilgi Formunun” doldurularak Bakanlığımıza gönderilmesini rica ederim.

İlyas ARLI

Bakan a.Genel Müdür

EK:4734 Sayılı Kanuna Göre İhalelere Katılmaktan Yasaklananlara Ait Bilgi Formu

Maliye Bakanlığından (Millî Emlak Genel Müdürlüğü):

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLANANLARA AİT BİLGİ FORMU

1. YASAKLAMA KARARI VEREN BAKANLIK Maliye Bakanlığı (Millî Emlak Genel Müdürlüğü)
  1. İHALEYİ YAPAN İDARENİN
Adı
Adresi
Posta Kodu İl/İlçe
Tel-Faks Elektronik Posta Adresi
  1. İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLANAN GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİ
Adı/Unvanı
Adresi
Uyruğu Vergi Kimlik/Mükellefiyet No.*
Posta Kodu T.C.Kimlik No.*
İl/İlçe Ticaret/Esnaf Sicil No.*
Tel-Faks
  1. İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLANAN ORTAK VEYA ORTAKLARIN*
Adı/Unvanı
Adresi
Uyruğu Vergi Kimlik/Mükellefiyet No.*
Posta Kodu T.C.Kimlik No.*
İl/İlçe Ticaret/Esnaf Sicil No.*
Tel-Faks
5. İHALENİN TÜRÜ                                                   6. İHALE USULÜ
Mal Alımı (  ) Yapım İşi (   ) Açık İhale (   ) Pazarlık (  )
Hizmet Alımı (  ) Danışmanlık (  ) Belli İstekliler Arasında (  ) Doğrudan Temin (  )
7. İHALE İLANININ RESMİ GAZETEDE                       8. İHALENİN YAPILDIĞI/YAPILACAĞI TARİH

YAYIMLANMA TARİH VE SAYISI

 

Tarih Sayısı Tarih

 

  1. YASAKLAMA SÜRESİ (Bakanlıkça Doldurulacaktır.)
Ay/Yıl Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
(…) Ay/Yıl Resmi Gazete’de yayım tarihi Resmî Gazetede yayım tarihinden itibaren (…) ay/yıl

 

10. YASAKLAMAYA NEDEN OLAN FİİL VE DAVRANIŞ 11. YASAKLAMAYA NEDEN OLAN

KANUN MADDESİ

 

 

 

*: Yasaklanan ortak veya ortakların birden fazla olması durumunda bu bölüme ek yapılabilir.

 

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.