2005-03 sayılı Milli Emlak Genelgesi (BOTAŞ, TEİAŞ, TEDAŞ ve EÜAŞ lehine mecra irtifak hakkında EPDK görüşü alınması)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.MEG.0.17/3129-0

Konu: Mecra irtifak hakkı 11.01.2005/1321

GENELGE (2005/3)

2007/3 sayılı Genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır.

27.10.2003 tarih ve 270 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği ile; Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) Genel Müdürlüğü ve Türkiye Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) Genel Müdürlüğü gibi özel kanunları uyarınca görevlendirilmiş kuruluşların yapmış olduğu hizmetlerin kamu hizmeti niteliği taşıyor olması ve bu kuruluşlarca yerine getirilmesi gereken hizmetlerde aciliyet bulunması nedeniyle, yapılan yatırımların zamanında yapılabilmesi, aksamaması ve bu işlerin süratle yerine getirilmesi ve ayrıca, mülkiyeti Hazineye ait taşınmazlar üzerinde bu kuruluşlar lehine asli görevleri gereği tesis edilecek mecra irtifak hakkına ilişkin işlemlerin kısa sürede ve etkin bir şekilde sonuçlandırılması amacıyla; mülkiyeti Hazineye ait taşınmazlar üzerinde BOTAŞ, TEİAŞ, TEDAŞ ve EÜAŞ gibi özel kanunları uyarınca görevlendirilmiş kuruluşlar lehine mecra irtifak hakkı tesis edilmesine ilişkin tüm işlemlerin, Tebliğde belirtilen şekilde Defterdarlıklarca sonuçlandırılması uygun görülmüştü.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanlığından (Finansman Dairesi Başkanlığı) alınan örneği ekli 24.12.2004 tarihli ve 8288 sayılı yazıda; 27.10.2003 tarih ve 270 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğine göre BOTAŞ, TEİAŞ, TEDAŞ ve EÜAŞ gibi kamu kurumlarının mecra irtifak hakkı tesisi taleplerine ilişkin işlemlerin yürütülmesi sırasında, bu konuda 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunun ile 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu gereğince Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararlarının bulunup bulunmadığı hususunun da dikkate alınması gerektiği bildirilmiştir.

Buna göre, 27.10.2003 tarih ve 270 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğine göre BOTAŞ, TEİAŞ, TEDAŞ ve EÜAŞ gibi özel kanunları uyarınca görevlendirilmiş kuruluşlar lehine mecra irtifak hakkı tesisi işlemleri yürütülürken, bu konuda 4628 ve 4646 sayılı Kanunlar gereğince Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan görüş alınması hususunda gereğini rica ederim.

İlyas ARLI

Genel Müdür

EKLER

1- Yazı Örneği (2 Sayfa)

DAĞITIM:     

81 İl Valiliğine

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.