2005-09 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Bilirkişi ücretleri)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.4/3130-53/                     28.02.2005*8053

Konu: Bilirkişi ücretleri

2006/05 sayılı Genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır.

GENELGE (Sıra No:2005/09)

Devlete ait taşınmazların kiraya verilmesi, taşınır ve taşınmazların satılması veya izale-i şuyu suretiyle tasfiyesi, Devletçe satın alınacak veya kiralanacak binaların tahmini bedellerinin tespit ettirilmesi ve buna benzer diğer işlerin yaptırılması için, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca görevlendirilecek bilirkişilere, bundan böyle dosya başına 17,00.-YTL (on yedi yeni türk lirası) ücret ödenmesi, Bakanlık Makamından alınan 28/02/2005 tarihli ve 4-3130-53/156 sayılı olur yazısıyla uygun görülmüştür.

Ancak, hazine arazilerinin tespit işlemlerinde görev verilecek mahalli bilirkişilere ücret ödenmeyecektir.

23/01/2002 tarihli ve 2002/04 sıra no.lu Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi edinilmesini, gereğini ve bu genelgenin çoğaltılarak milli emlak servisi bulunan kaymakamlıklara (malmüdürlükleri) da gönderilmesini rica ederim.

İlyas ARLI

Bakan a.

Genel Müdür

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.