2005-12 sayılı Milli Emlak Genelgesi (2006-2007-2008 Mali Yılları Bütçe hazırlık çalışmaları)

T. C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.4-3130-53/ 08.07.2005/27357

Konu : 2006-2007-2008 Mali Yılları Bütçe hazırlık çalışmaları.

GENELGE (Sıra No: 2005/12)

5018 sayılı Kanun hükümlerine göre, 2006 yılından itibaren üç yıllık dönemi kapsayan çok yıllı bütçeleme sistemine geçilmesi öngörülmekte olup; 2006-2008 dönemini kapsayacak çok yıllı bütçeleme anlayışı çerçevesinde yapılacak bütçe çalışmaları ile ilgili olarak, Bakanlığımızca hazırlanan 2006-2008 Yılları Bütçe Hazırlama Rehberi, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün www.bumko.gov.tr internet adresinde yayımlanmıştır.

Bütçe Hazırlama Rehberinde belirlenen temel ilke ve standartlar esas alınarak, 2006-2008 çok yıllı bütçe hazırlık çalışmalarına, Milli Emlak Genel Müdürlüğünce de başlanılmıştır. Bu çalışmalara esas teşkil eden ve milli emlak taşra birimlerince de düzenlenmesi gereken formların, birer boş örnekleri ilişikte gönderilmekte olup, isimleri ve numaraları şöyledir:

—  Birimlerin Hizmet Maliyetinin Tespitine İlişkin Bilgi Formu ( Form:(11-11),

—     Fiziksel Değerler Bilgi Tablosu (Form:13),

—     Mevcut Taşıtlar Listesi (Form:24).

Söz konusu formların;

a)  Sadece “milli emlak” birimi bilgilerini ihtiva edecek şekilde, A4 boyutlu kağıtlara düzenlenmesi,

b) İlçe bazında ayrı ayrı düzenlendikten sonra, il düzeyinde icmal edilerek, icmal formlarının gönderilmesi,

c) 11 no.lu form, her birimin hizmet maliyetinin tespiti bakımından büyük önem taşıdığından; personel, yolluklar, hizmet alımları ve bakım onarım giderleri, giyecek yardımı alan personel sayısı, mamul mal alımları bölümlerinin titizlikle okunarak sadece milli emlak birimi ile ilgili kısımlarının eksiksiz ve doğru olarak doldurulması,

d) 13 no.lu formun, “2. Lojman Sayısı” bölümü, “3. Telefon/Faks/Bilgiye Abonelik Sistemleri Sayısı” bölümü ile 24 no.lu formun titizlikle doldurulması ve geçen yıl bilgileriyle fark oluşması halinde farkın sebebinin üst yazıda açıklanması,

gerekmektedir.

2006-2008 dönemi çok yıllı bütçe hazırlık çalışmalarının en kısa sürede sonuçlandırılması gerektiğinden, bahse konu formların en geç 14/07/2005 tarihinde Bakanlığımız Milli Emlak Genel Müdürlüğünde olacak şekilde gönderilmesini rica ederim.

İlyas ARLI

Bakan a.

Genel Müdür

EKLER:                                                                                                                 

1-Formların Boş Örnekleri  (3 adet, 4 sayfa).                                                

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.