1. Ana Sayfa
  2. Milli Emlak Genel Yazısı

2006-57117 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (ATM ecrimisillerinde bankamatik numarasına veya taşınmazın açık adresine de yer verilmesi)


T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.14/3361-0/57117 * 22.12.2006

Konu: Kiralama        

81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

Türkiye İş Bankası AŞ. Genel Müdürlüğünden (Şube Dışı Bankacılık Müdürlüğü) alınan 31/10/2006 tarihli yazıda; mülkiyeti Hazineye ait taşınmazlar üzerinde bulunan Bankamatik cihazları ile ilgili Milli Emlak Müdürlükleri veya Malmüdürlükleri tarafından gönderilen yazı ve/veya ecrimisil ihbarnamelerinde sadece cihazın bulunduğu yer tapu bilgilerinin (pafta, ada, parsel v.s.) yer alması nedeniyle zorluklar yaşandığı belirtilerek, kiralama yazılarının ya da ecrimisil ihbarnamelerinin incelenmesi ve cevaplanmasında hata ya da gecikme olması ihtimalinin ortadan kaldırılabilmesi için, söz konusu yazı ve ihbarnamelerde tapu bilgilerinin yanı sıra, Bankamatik cihazlarının sağ alt köşesinde bulunan Bankamatik numarasının ve/veya cihazın bulunduğu adresin açık bir şekilde (bulunduğu kurum. kuruluş ya da lokasyon) belirtilmesi talep edilmektedir.

Buna göre; ATM ve benzeri cihazlara yönelik ecrimisil ihbarnamelerinde cihazın üzerinde bulunduğu taşınmazın tapu bilgilerinin yanı sıra mümkün bulunması halinde bankamatik numarasına veya taşınmazın açık adresine de yer verilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Gazi KAPAN

Bakan a. Genel Müdür Yrd.

Dağıtım: 81 İl Valiliğine (Defterdarlık)        Türkiye İş Bankası AŞ. Gn. Md.

Yorum Yap