2007-03 sayılı Milli Emlak Genelgesi (BOTAŞ, TEİAŞ, TEDAŞ lehine irtifak hakkı)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.17/3129-0/7775                                           16.02.2007

Konu: İrtifak hakkı

GENELGE (2007/3)

Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) Genel Müdürlüğü ve Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) Genel Müdürlüğü gibi özel kanunları uyarınca görevlendirilmiş olan kuruluşların hizmetleri sebebiyle ihtiyaç duyduğu mülkiyeti Hazineye ait taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlar üzerinde, bu kuruluşlar lehine bedeli karşılığında irtifak hakkı tesisi, bedelsiz devir, bedelsiz irtifak hakkı tesisi veya kullanma izni verilmesi işlemleri 27.10.2003 tarihli ve 270 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği, 2005/03 ve 2005/13 sayılı Genelgeler ile 81 Valiliğe (Defterdarlık) yazılan 08.10.2003 tarihli ve 35097 sayılı yazımız uyarınca Defterdarlıklarca yapılarak sonuçlandırılmaktaydı.

Konu hakkında 310 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği 15.02.2007 tarihli ve 26435 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu sebeple;

1) 27.10.2003 tarihli ve 270 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği,

2) 11.01.2005 tarihli ve 2005/03 Sayılı Genelge,

3) 03.08.2005 tarihli ve 2005/13 Sayılı Genelgenin irtifak hakkı tesisine ilişkin hükümleri,

4) 81 İl Valiliğine (Defterdarlık) yazılan 08.10.2003 tarihli ve 35097 sayılı yazımız,

Yürürlükten kalkmıştır.

Bilgi edinilmesi ve gereği ile bu Genelgenin İlinize bağlı İlçelere de iletilmesini rica ederim.

İlyas ARLI

Bakan a.

Genel Müdür

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.