2007-03851 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (GSM operatörlerine baz istasyonu kiralamalarının KDV muafiyeti)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.14/3361-0/03851 * 29.01.2007

Konu: Kiralama

İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazların GSM operatörlerine baz istasyonu konulmak amacıyla kiraya verilmesi işlemlerinde KDV uygulaması hakkında Gelir İdaresi Başkanlığından alınan 08/09/2006 tarihli ve 69834 sayılı yazıda;

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 1/3-f maddesinde, Gelir Vergisi Kanunu’nun 70. maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemlerinin katma değer vergisine tabi olduğunun belirtildiği, aynı Kanunun 17. maddesinin 4. fıkrasının (d) bendinde, iktisadi işletmelere dahil olmayan gayrimenkullerin kiralanması işlemlerinin ve (p) bendinde de Hazinece yapılan irtifak hakkı tesisi işlemlerinin katma değer vergisinden müstesna olduğu hükmüne yer verildiği,

Bu hükümler çerçevesinde kamu idareleri, dernekler, vakıflar ve belediyeler iktisadi işletme mahiyetinde olmadıklarından bunlara ait gayrimenkullerin kiralanması işlemlerinin prensip olarak katma değer vergisinden müstesna olduğu buna göre mülkiyeti Hazine’ye ait taşınmazların baz istasyonu kurulmak üzere GSM operatörlerine kiraya verilmesi işleminin katma değer vergisine tabi olmadığı,

Bildirilmiştir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

DAĞITIM:

Gereği:                                                                            Bilgi:

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.