2007-11 sayılı Milli Emlak Genelgesi (2008-2009-2010 Mali Yılları Bütçe Hazırlık Çalışmaları)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı  : B.07.0.MEG.0.4-3130-53/

Konu : 2008-2009-2010 Mali Yılları Bütçe Hazırlık Çalışmaları.

GENELGE (Sıra No: 2007/11)

5018 sayılı Kanun hükümlerine göre, 2006 yılından itibaren üç yıllık dönemi kapsayan çok yıllı bütçeleme sistemine geçilmiş olup, 2008-2010 dönemini kapsayacak çok yıllı bütçeleme anlayışı çerçevesinde yapılacak bütçe çalışmaları ile ilgili Orta Vadeli Mali Plan, Bütçe Çağrısı ve Bütçe Hazırlama Rehberi 03/07/2007 tarihli ve 26571 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bütçe Hazırlama Rehberinde belirlenen temel ilke ve standartlar esas alınarak, 2008-2010 dönemi çok yıllı bütçe hazırlık çalışmalarına, Milli Emlak Genel Müdürlüğünce de başlanılmıştır.

Bu çalışmalara esas teşkil eden ve milli emlak taşra birimlerince de düzenlenmesi gereken formların, birer boş örnekleri ilişikte gönderilmekte olup, isimleri ve numaraları şöyledir:

-Birimlerin Hizmet Maliyetinin Tespitine İlişkin Bilgi Formu ( Form:11),

-Fiziksel Değerler Bilgi Tablosu (Form:13),

-Mevcut Taşıtlar Listesi (Form:24-1),

-Mevcut Taşıtlar İle Hizmet Alımı Suretiyle Kullanılan/Kullanılacak Taşıtlara İlişkin Bilgi Formu (Form: 24-2),

Söz konusu formların;

a) Sadece “milli emlak” birimi bilgilerini ihtiva edecek şekilde, A4 boyutlu kağıtlara düzenlenmesi,

b) İlçe bazında ayrı ayrı düzenlendikten sonra, il düzeyinde icmal edilerek, icmal formlarının gönderilmesi,

c) 11 no.lu form, her birimin hizmet maliyetinin tespiti bakımından büyük önem taşıdığından; personel, yolluklar, hizmet alımları ve bakım onarım giderleri, giyecek yardımı alan personel sayısı, mamul mal alımları bölümlerinin titizlikle okunarak sadece milli emlak birimi ile ilgili kısımlarının eksiksiz ve doğru olarak doldurulması,

d) 13 no.lu formun, “2. Lojman Sayısı” bölümü, “3. Telefon/Faks/Bilgiye Abonelik Sistemleri Sayısı” bölümü ile 24 no.lu formların titizlikle doldurulması,

Ayrıca, tüm formların geçen yıl bilgileriyle karşılaştırılması sonucu fark oluşması halinde farkın sebebinin üst yazıda açıklanması,

gerekmektedir.

2008-2010 dönemi çok yıllı bütçe hazırlık çalışmalarının en kısa sürede sonuçlandırılması gerektiğinden, bahse konu formların en geç 16/07/2007 tarihinde Bakanlığımız Milli Emlak Genel Müdürlüğünde olacak şekilde gönderilmesini rica ederim.

İlyas ARLI Bakan a. Genel Müdür

EKLER:                                                                                                                 

1-Formların Boş Örnekleri  (4 adet, 5 sayfa).                                               

DAĞITIM: – 81 İl Valiliğine (Defterdarlıklar)

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.