1. Ana Sayfa
  2. Milli Emlak Genel Yazısı

2007-26718 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Üzerinden bir yıl geçen kıymet takdirlerinin yenilenmesi)


T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

SAYI: B.07.O.MEG.O.16/3303-28886/26718 * 10.05.2007

KONU: Kıymet Takdir Kararları

81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

İlgi: 28.09.2006 tarihli ve 42928 sayılı genel yazımız.

İlgi yazımızın 2 inci maddesinin (b) bendinde, Bakanlığımızca henüz satış talimatı verilmeyen taşınmazlar için 6 aydan fazla süre geçmesi halinde emlak vergisi asgari m2 birim değerleri de kontrol edilmek suretiyle günün emsal ve rayiçlerine göre yeniden düzenlenecek kıymet takdir kararlarının gönderilmesi istenilmiştir.

Yapılan değerlendirme sonucunda; henüz satış talimatı verilmeyen taşınmazlar için, günümüz ekonomi koşulları gereği enflasyonun düşük çıkma eğiliminde olması göz önünde bulundurularak kıymet takdir kararı üzerinden 1 yıldan fazla süre geçmesi halinde emlak vergisi asgari m2 birim değerleri de kontrol edilmek suretiyle günün emsal ve rayiçlerine göre yeniden düzenlenecek kıymet takdir kararlarının gönderilmesi uygun görülmüştür.

İlyas ARLI

Bakan a. Genel Müdür

DAĞITIM:

Gereği: 81 İl Valiliğine (Defterdarlık)                          Bilgi:     Milli Emlak Kontrolörleri Kurulu Başkanlığına

                     

                                                                        

Yorum Yap