1. Ana Sayfa
  2. Milli Emlak Genel Yazısı

2008-42361 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Satış İşlemlerinde Karayolları Genel Müdürlüğünden Görüş Sorulacak Durumlar)


T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.22/3303-28886/ 42361 * 06.08.2008

Konu: Satış

Sitemize Google News'de Abone OlunSitemize Google New'de Abone Olun

81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

İlgi: 26.12.2007 tarihli ve 74862 sayılı yazınız.

Yeni yapılması planlanan otoyol güzergahları üzerinde ve çevresindeki il, ilçe ve köylerde bulunan Hazineye ait taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altında olup da tescili mümkün olan taşınmazların 5539 sayılı Kanun hükümleri dahilinde Karayolları Genel Müdürlüğünce yürütülecek çalışmalar kapsamında kullanılabilmesini teminen, söz konusu taşınmazların satışa çıkarılmadan önce Karayolları Bölge Müdürlüğünden uygun görüş alınması ilgi genel yazımız ile bildirilmişti.

Bu defa konu hakkında Ulaştırma Bakanlığından (Karayolları Genel Müdürlüğü) alınan 03.07.2008 tarihli ve 4862 sayılı yazıda; söz konusu taşınmazlar ile ilgili olarak yapılacak işlemlerde yeni yapılması planlanan otoyol güzergahları kapsamına İl yolları ile Devlet yollarının da dahil edilmesinin İdarelerince uygun mütalaa edildiği belirtilmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

H.Abdullah KAYA

Bakan a.

Genel Müdür

DAĞITIM:

81 İl Valiliğine (Defterdarlık)

Milli Emlak Kontrolörleri Kurulu Başkanlığına

Yorum Yap