1. Ana Sayfa
  2. Milli Emlak Genelgesi

2011-07 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama ve Uygulama Sürecine İlişkin Tebliğ)


T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.14.00.00.3.10/[3129-0]                        033552 02.12.2011

Konu : Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama ve Uygulama Sürecine İlişkin Tebliğ

Sitemize Google News'de Abone OlunSitemize Google New'de Abone Olun

GENELGE (Sıra No: 2011/7)

İlgi: Bakanlığımızın 13/9/2010 tarihli ve 2010/06 Sıra Sayılı Milli Emlak Genelgesi.

Bakanlığımızın ilgi Milli Emlak Genelgesi eki Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan ve 4/9/2010 tarihli ve 27692 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama ve Uygulama Sürecine İlişkin Tebliğ”, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan ve 6/7/2011 tarihli ve 27986 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama ve Uygulama Sürecine İlişkin Tebliğ” ile yürürlükten kaldırıldığından; Bakanlığımızın ilgi Milli Emlak Genelgesi eki. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan ve 6/7/2011 tarihli ve 27986 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama ve Uygulama Sürecine İlişkin Tebliğ” olarak değiştirilmiştir.

Bilgilerini, gereği ile bu Genelge ve eklerinin İlinize bağlı İlçelere de iletilmesini rica ederim.

H. Abdullah KAYA

Bakan. a.

Yorum Yap