2014-42886 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (2/B Taşınmazlarından AİHM Nezdinde Tazminat Ödenenler)

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: 22387626-300-[3313-0]-4288617/12/2014

Konu: 6292 SK. (AİHM tazminat ödemeleri)

İlgi: a) 07/02/2013 tarihli ve 4791 sayılı yazımız.

b) 01/04/2013 tarihli ve 12438 sayılı yazımız.

c) 24/04/2013 tarihli ve 15855 sayılı yazımız.

ç) 26/04/2013 tarihli ve 16512 sayılı yazımız.

d) 03/04/2014 tarihli ve 10217 sayılı yazımız.

Bilindiği üzere, 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunun 7 nci maddesinin uygulamasına ilişkin hususlar345 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği ve 81 İl Valiliğine (Defterdarlık) yazılan ilgi yazılarımızda belirtilmiştir.

345 sıra sayılı Tebliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında; “(1) Daha önce; a)Tapu ve kadastro veya imar mevzuatına göre ilgilileri adına oluşturulan, b) Özel kanunları gereğince Devlet tarafından kişilere satılan, dağıtılan, trampa edilen, bedelli veya bedelsiz olarak devredilen veya iskânen verilen ya da özelleştirme suretiyle satılanlar ile hisseleri devredilen özel hukuk tüzel kişileri adına kayıtlı olan (karşılığında daha önce taşınmaz verilen ya da bedel ödenenler ile mahkemelerce verilen kararlara göre tazminat ödenenler hariç), taşınmazlardan açılan davalar sonucunda mahkemelerce kişiler adına olan tapuları iptal edilerek; Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerlerden olduğu gerekçesiyle Hazine adına tapuya tescil edilenler ilgililerine iade edilecektir.” şeklinde hüküm yer almaktadır.

Bu kapsamda, AİHM’ de görülmekte olan ve sonuçlanan tazminat kararları, tazminatın saklı tutulduğu kararlar ve ihlal kararları ile tazminat hükmedilen başvurulardan yapılan ödemelere ilişkin Dışişleri Bakanlığından (Çok Taraflı Siyasi İşler Genel Müdürlüğü) alınan 17/09/2014 tarihli ve 6896826 sayılı yazının (ekli listelerle birlikte) birörneği ilişikte gönderilmektedir. Ayrıca, konu hakkında Adalet Bakanlığından (Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü) alınan 28/08/2014 tarihli ve 90722 sayılı yazıda ödeme yapılıp yapılmadığının tespiti için AİHM başvuru numaraları gibi açık bilgilerin bildirilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

H.Abdullah KAYA

Bakan A.

Genel Müdür

EK: Yazı örneği (31 sayfa)

DAĞITIM: 81 İl Valiliğine (Defterdarlık)

Makalemizi paylaşır mısınız?
Suat Şimşek, Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) hakkında 2699 makale
Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müfettişi, (önceden) Milli Emlak Kontrolörü

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.