.876 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (222 sayılı İlk Öğretim ve Eğitim Kanununa Göre Devir ve Tescil)

T.C.­ MALİYE BAKANLIĞI Millî Emlâk Genel Müdürlüğü Şube: 1 Md.                                                                          Ankara, 18.09.1962 Sayı : 3121-5/19390-49 Sıra  No: 876 Bu Tebliğ, 315 sayılı Milli Emlak Genel […]

633 SAYILI DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNUN EK 4 ÜNCÜ MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

633 SAYILI DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNUN EK 4 ÜNCÜ MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Kaynak Başbakanlık (Diyanet İşleri Başkanlığı) Resmi Gazete T/S 25.01.2014/28893 […]

2015-12713 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (5366 sayılı Kanun’a Göre Devredilen Taşınmazların Değerlendirilmesinden Hazine’ye Ödenmesi Gereken Paylar)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü Sayı: 66844966-310.20.03-[3121-0] /12713    21/05/2015 Konu: 5366 sayılı Kanun 81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık) 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların […]

2015-13122 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (İrtifak Hakkı Tesis Edilen Taşınmazların Üçüncü Kişilere Kiraya Verilmesi)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü Sayı   : 40223418-310.40.01-[3129-0]-13122                                                               26/05/2015 Konu : Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 79 uncu maddesinin dokuzuncu fıkranın yürütmesinin durdurulması […]

2010-07 SAYILI MİLLİ EMLAK GENELGESİ (2/B İşlemleri)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü Sayı: B.07.0.MEG.0.12.00.00.310/(3313-0) Konu: 2/B çalışmaları                                                              033457 05.10.2010 GENELGE (2010-07) Bilindiği üzere, 6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci maddesinin (B) bendine […]

1062 sayılı Hudutları Dahilinde Tebaamızın Emlakine Vaziyet Eden Devletlerin Türkiye’deki Tebaaları Emlakine Karşı Mukabelei Bilmisil Tedabiri İttihazı Hakkında Kanun

HUDUTLARI DAHİLİNDE TEBAAMIZIN EMLAKİNE VAZİYET EDEN DEVLETLERİN TÜRKİYE’DEKİ TEBAALARI EMLAKİNE KARŞI MUKABELEİ BİLMİSİL TEDABİRİ İTTİHAZI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 1062, Kabul Tarihi: 28.05.1927, Resmi Gazete […]