2015-13122 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (İrtifak Hakkı Tesis Edilen Taşınmazların Üçüncü Kişilere Kiraya Verilmesi)

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı   : 40223418-310.40.01-[3129-0]-13122                                                               26/05/2015

Konu : Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 79 uncu maddesinin dokuzuncu fıkranın yürütmesinin durdurulması hakkında

Bilindiği üzere, 11/9/2014 tarihli ve 29116 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 21 inci maddesiyle Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 79 uncu maddesine eklenen dokuzuncu fıkrada “İrtifak hakkı lehtarı veya kullanma izni sahibi tarafından, irtifak hakkına veya kullanma iznine konu taşınmazların ya da üzerindeki tesislerin bazı bölümlerinin baz istasyonu, bankamatik ve benzeri amaçlarda kullanılmak üzere üçüncü kişilere kiraya verilmesi ve sözleşmelerinde tesislerin kiracılarından ayrıca hasılat veya kâr payı alınacağına ilişkin hüküm bulunmasına karşılık, kiracıların kiraladıkları yerler üzerinde gösterdikleri faaliyetin niteliği gereği yıllık işletme hasılatlarının veya kârlarının tespit edilememesi durumunda; kiracıların hak lehtarına ödediği bir yıllık kira bedelinin yüzde yirmisi oranında kiracılardan ayrıca pay alınır. Yıllık kira bedelinin tespit edilememesi durumunda ise; taşınmazın rayiç değeri, üzerindeki tesisin niteliği, cari yıl irtifak hakkı veya kullanma izni bedeli, varsa aynı bölgede yapılan emsal kiralamalara ilişkin kira bedelleri gibi hususlar dikkate alınmak suretiyle valiliklerce (defterdarlık) oluşturulacak komisyon tarafından belirlenecek kira bedelinin yüzde yirmisi oranında kiracılardan ayrıca pay alınır.” Hükmüne yer verilmiştir.

Ancak bahse konu Yönetmelik hükmünün iptali ve öncelikle yürütülmesinin durdurulması istemiyle Bakanlığımıza karşı Danıştay 13. Dairesi nezdinde Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş., Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ve Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından açılan davalarda anılan Mahkemenin 11/2/2015 tarih ve 2014/4713 Esas numaralı, 2/4/2015 tarih ve 2014/4696 Esas numaralı ile 11/02/2015 ve 2014/4704 Esas numaralı kararlarıyla “dava konusu Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 79 uncu maddesine eklenen dokuzuncu fıkranın yürütmesinin durdurulmasına” karar verilmiştir.

Bilgilerini ve söz konusu mahkeme kararının yerine getirilmesini teminen Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 79 uncu maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca valiliklerince bu aşamada herhangi bir işlem yapılmamasını rica ederim.

H.Abdullah KAYA

Bakan a. Genel Müdür

DAĞITIM: 81 İl Val.

Makalemizi paylaşır mısınız?
Suat Şimşek, Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) hakkında 2699 makale
Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müfettişi, (önceden) Milli Emlak Kontrolörü

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.