2016-07336 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazineye ait tarım arazilerinin rayiç bedelleri)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: 22387626-300-7336  16/03/2016

Konu: [3303-77833] – Hazineye ait tarım arazilerinin rayiç bedelleri

… VALİLİĞİNE  (Defterdarlık)

İlgi a) 81 İl Valiliğine (Defterdarlık) yazılan 14/04/2014 tarihli ve 11392 sayılı yazımız. b) 81 İl Valiliğine (Defterdarlık) yazılan 27/11/2014 tarihli ve 41118 sayılı yazımız. c) 78 İl Valiliğine (Defterdarlık) yazılan 23/12/2014 tarihli ve 43592 sayılı yazımız. ç) 78 İl Valiliğine (Defterdarlık) yazılan 10/11/2015 tarihli ve 27787 sayılı yazımız.

Bilindiği üzere, 19/04/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun 26/04/2012 tarihli ve 28275 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve Kanunun 12 nci maddesinde Hazineye ait tarım arazilerinin satışı düzenlenmiş olup, Hazineye ait tarım arazilerinin satış işlemlerinin uygulamasına ilişkin usul ve esasları gösteren 355 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği 31/05/2013 tarihli ve 28663 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Ayrıca, Hazineye ait tarım arazilerinin satış işlemlerine ilişkin ilgi yazılarımız ile 2014/1 sıra sayılı Genelgede belirtilen hususlar dikkate alınarak tarım arazilerinin rayiç bedellerinin belirlenmesi ve MEOP sistemine girişlerinin yapılması ilgi (c) yazımız ile istenilmiştir.

Konu hakkında MEOP sistemi üzerinden alınan verilerden; Hazineye ait tarım arazilerine ilişkin rayiç bedellerin belirlenmesinde aksaklıklar olduğu ve rayiç bedellerin büyük oranda tamamlanmadığı anlaşılması üzerine rayiç bedel belirleme ve kontrol çalışmalarının ivedilikle tamamlanması gerektiği, ancak, Bakanlığımız talimatı olmadan belirlenen bedellerin ilgilileri ve kamuoyuyla paylaşılmaması ve rayiç bedel belirleme ve kontrol çalışmalarının bitmesine müteakip verilecek olan Bakanlığımız talimatı olmadan Hazineye ait tarım arazilerinin satış işlemlerine geçilmemesi gerektiği ilgi (ç) yazımız ile bildirilmiştir.

Bu kapsamda, belirlenen rayiç bedellerin doğruluğunun, tutarlılığının ve il, ilçe ve köy geçişlerinde (komşu birimlerde) uygunluğun kontrol edilmesi/ettirilmesi ve gerektiğinde düzeltilerek/düzelttirilerek sağlanması için CBS programlarında (Tarım Arazisi Komşuluk Tematik Analizi üzerinden vs.) ve MEOP rapor ve istatistiklerinde (İş zekası dahil) İliniz Sistem Sorumluları tarafından yetkilendirme yapılması ve bu programlarda ilgili bölümlerin Defterdarlar ve Yardımcıları, Milli Emlak Müdürleri ve Yardımcıları, Malmüdürleri ile denetim yetkisini haiz Defterdarlık Uzmanları ve Bedel Tespit Komisyonunda görev alan personel, CBS İl Sorumluları ile Defterdarlarca gerekli görülerek görevlendirilen personelin kullanımına açılarak; Hazineye ait tarım arazilerinin gerek kendi içinde gerekse 2/B taşınmazları ile rayiç bedellerinin uygun ve tutarlı olduğunun bu kişilerce mutlaka kontrol edilmesi ve mevzuat hükümlerine, değerleme usul ve esaslarına ilişkin 2014/1 sıra sayılı Genelgede belirtilen hususlar ile ilgi yazılarımıza titizlikle uyulup uyulmadığı değerlendirilip gerektiğinde düzeltilmesi, ayrıca, bu çalışmalar sonrasında Hazineye ait tarım arazilerine ilişkin belirlenen rayiç bedeller bulunması halinde bunlar içinde aynı çalışmaların yapılması gerekmektedir.

Buna göre, rayiç bedel belirleme (MEOP girişleri dahil) ve kontrol çalışmalarının Nisan ayında satışa başlanılacağı hususu da dikkate alınarak ivedilikle tamamlanması ve Bakanlığımız talimatı olmadan belirlenen bedellerin ilgilileri ve kamuoyuyla paylaşılmaması ve satış işlemlerine geçilmemesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini önemle rica ederim.

(e-İmzalıdır)

Tufan BÜYÜKUZUN

Bakan A. Genel Müdür

DAĞITIM: 81 İl Valiliğine (Defterdarlık)

Makalemizi paylaşır mısınız?
Suat Şimşek, Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) hakkında 2699 makale
Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müfettişi, (önceden) Milli Emlak Kontrolörü

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.