1. Ana Sayfa
  2. Milli Emlak Genel Yazısı
  3. 2016-12378 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Tasfiye edilen taşınır bilgilerinin muhasebeye iletilmesi)

2016-12378 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Tasfiye edilen taşınır bilgilerinin muhasebeye iletilmesi)


T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı : 45279793-300-[3302-0]-12378 * 03/05/2016

Konu : Taşınır Kayıtları

Maliye Bakanlığı 2015 yılı Sayıştay Denetim Raporunda “Genel bütçeli kurumlar tarafından hizmet dışı bırakılarak 294­Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabında takip edilen varlıkların Milli Emlak Genel Müdürlüğünün ilgili birimine devredilmesi ve bu birim tarafından satılarak elden çıkarılması işlemlerinin mevzuata uygun olarak muhasebeleştirilmediği eleştiri konusu yapılmıştır.

Buna göre, yukarıda belirtilen Sayıştay Denetim Raporu kapsamında; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri tarafından hurdaya ayrılan taşınırlara ilişkin bilgilerin, gerekli kayıtlar ikame ettirilmek üzere muhasebe birimlerine gönderilmesi hususunda koordinasyonun sağlanmasını ve muhasebeleştirilmesine ilişkin gerekli tedbirlerin alınması hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.

(e­İmzalıdır)

Tufan BÜYÜKUZUN

Bakan a. Genel Müdür

DAĞITIM : 81 İl Valiliğine (Defterdarlık)

Yorum Yap

Yorum Yap