1. Ana Sayfa
  2. Milli Emlak Genel Yazısı

2016-12630 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Milli Emlak Personelinin başka kurumların iş ve işlemlerinde görevlendirilmemesi)


T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: 22387626-300-[3303-77833]- 12630   04/05/2016  Konu: 6292 sayılı Kanunun 12 nci Maddesi

…. VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

Bilindiği üzere, 19/04/2012 tarihli ve 6292  sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun 26/04/2012 tarihli ve 28275 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve Kanunun 12 nci maddesinde Hazineye ait tarım arazilerinin satışı düzenlenmiş ayrıca 355 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği ile usul ve esaslar belirlenmiştir.

6292 sayılı Kanun, 355 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği ve Hazineye ait tarım arazilerinin satış işlemlerine ilişkin yazılan genel yazılarımız ile 2014/1 sıra sayılı Genelgede belirtilen hususlar dikkate alınarak Hazineye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin çalışmalar devam etmektedir.

Buna göre, 6292 sayılı Kanunun 12 nci maddesi kapsamında Hazineye ait tarım arazilerinin satışına başlanılacağından, satış işlemlerinde herhangi bir aksaklık yaşanmaması amacıyla;

-Özellikle satış işlemleri bakımından yoğun olan ancak araç, gereç ve personel konularında eksiklikleri olan ilçelerimize araç ve gereç tahsisi ve nitelikli personel takviyesi yapılması,

-Milli emlak iş ve işlemlerinde görevlendirilen personelin başka kurumların iş ve işlemlerinde görevlendirilmemesi,

Hususlarında gerekli hassasiyetin gösterilmesi önemle rica olunur.

Naci AĞBAL

Bakan

DAĞITIM 78 İl Valiliğine (Defterdarlık) (İstanbul, Kocaeli ve Hatay hariç)

Yorum Yap