2008-04 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Hazine Taşınmazları Satış İhalelerinde Oluşan Yüksek Bedellerin Sonraki İhalede Dikkate Alınıp Alınmayacağı)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü Sayı: B.07.0.MEG.0.16/3303-28886 Konu: GENELGE (Sıra No: 2008/04) Bilindiği üzere; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun hükümlerine göre Bakanlığımız tarafından satış talimatı verilen […]

2008-08 sayılı Milli Emlak Genelgesi (4706 s. Kanun’un 5/son Maddesine Göre Hazine’ye İntikal Eden İlave Katların, Belediyelere Devredilip Devredilemeyeceği)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü Sayı: B.07.0.MEG.0.35/3122-0/19935 *14.04.2003 Konu: Belediyelere bedelsiz devir işlemleri            GENELGE (Sıra No:8) Bilindiği üzere; 18.07.2001 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan […]

2008-12 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Hazine Taşınmazlarında Satış, Kira Vb. İşlemlerde Orman İşletmeden Görüş Sorulurken Dikkat Edilecek Hususlar)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü Sayı: 13.07.O.MEG.O.9/3245-10643/55805 *31.10.2008 Konu: Çevre ve Orman Bakanlığı mahalli birimlerince istenilen inceleme (tespit) bedeli hakkında GENELGE (2008/12) Bazı Valilikler (Defterdarlıklar) […]

2005-07351 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (2/B Alanlarından Ecrimisil Alınması)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü Sayı: B.07.0.MEG.0.14/3361-O                                                 23.02.05* 7351 Konu: Ecrimisil İşlemleri 6292 sayılı Kanunla getirilen düzenleme dikkate alındığında bu Genel Yazının uygulanabilirliği […]

2003-11858 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Mülga) (Turistik Tesislerden Kalkınma Bakanlığınca Belirlenen Birim Maliyetlerin % 18’i Oranında Ecrimisil Alınması)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü Sayı: B.07.0.MEG.0.14/3129-0/ *11858*                                                                                               14.04.2003 Konu: Ecrimisil …………… VALİLİĞİNE (Defterdarlık) 263 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve 6831 sayılı […]

Görsel Yok

2008-49979 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazine Tarafından Ağaçlandırma Amaçlı Kiraya Verilen Alanların İmar Planında Başka Amaçla Planlanamayacağı)

  T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü Sayı: B.07.0.MEG.0.15. 3361-24343/49979 * 17.09.2008 Konu: 5793 sayılı Kanun                                                                                           81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık) Bilindiği gibi Hazineye ait […]

Görsel Yok

2008-55915 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazinece Satılan Küçük Sanayi Sitelerinin İcraen Satılması Durumunda Sebepsiz Zenginleşme Davası )

  T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü Sayı: B.07.0.MEG.0.23/ 3376-0/ 55915 * 31.10.2008 Konu: Satış                                                                                                        81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık) Hazineye ait taşınmazların üzerinde küçük […]

2009-15411 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Jojoba ve Paulownia Ağaçlandırma Amaçlı Kiralamalar)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü Sayı: B.07.0.MEG.0.07.00.00/3361-24343/ 015411 * 03.03.2009 Konu: Jojoba ve Paulownia türleri hakkında                                                                 ………….VALİLİĞİNE (Defterdarlık) İlgi: 19.012009 tarih ve 3090 […]