1. Ana Sayfa
  2. Milli Emlak Genel Yazısı
  3. 2016-22124 sayılı Genel Yazı (Yurt Dışı İdari Tebligat)

2016-22124 sayılı Genel Yazı (Yurt Dışı İdari Tebligat)


T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: 10765071-310.50-(3361-0)22124   06/08/2016

Konu: Yurtdışı idari tebligat

VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

İlgi: 81 İl Valiliği (Defterdarlık) hitaplı 06/12/2011 tarihli ve 33825 sayılı yazımız.

Dışişleri Bakımlığından alınan 03/10/2011 tarihli ve 3-592081 sayılı yazıda; muhatabı Türk vatandaşı veya yabancı şahıs olan- kazai nitelik taşımayan tebligatların 20/10/2011 tarihinden itibaren Bakanlıkları aracı kılınmaksızın doğudan Dış Temsilciliklerine gönderilmesinin uygun olacağı bildirildiğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 25 inci maddesinin 3 üncü fıkrası hükmü uyarınca uluslararası tebligat işlemlerinin T.C. Başkonsolosluklarının görev bölgesi dikkate alınmak suretiyle İdarenizce yerine getirilmesi ilgi yazımızla istenilmiştir.

Bu defa Dışişleri Bakanlığından (Konsolosluk İşleri Genel Müdürlüğü) alınan 01/07/2016 tarihli ve 11127913 ayılı yazıda; dış temsilciliklerinden alınan bazı yazılarda, tebligatı çıkaran mercilerin Bakanlıkları aracı kılınmaksızın dış temsilciliklerine doğudan tebligat evrakının iletilmekte olunduğunun anlaşıldığı, gerek Tebligat Kanunu’nun ilgili hükümleri gerekse Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 38 maddesi hükmü çerçevesinde dış temsilciliklerden tebligatı istemeye yetkili kurumların ilgili bakanlık olduğunun açık olduğu belirtilerek 03/10/2011 tarihli ve 3592081 sayılı yazıda dikkate alınarak yurtdışında yaşayan kişilere yapılması gereken tebligat söz konusu olduğunda tebligatın dış temsilciliklerimize, ilgili Yönetmelik hükümleri uyarınca Bakanlığımız aracılığıyla iletilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Bun göre: 7201 sayılı Tebligat Kamum- Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik ve Dışişleri Bakanlığının yukarıda belirtilen yazısı da dikkate alınarak, muhatabı Tük vatandaşı veya yabancı uyruklu bir şahıs olan ve adli nitelik taşımayan tebligatların Bakanlığımız aracılığıyla gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereği ile ilinize bağlı ilçelere de konu hakkında bilgi verilmesini rica ederim.

(e-imzalıdır)

Tufan BÜYÜKUZUN

Bakan a. Genel Müdür

DAĞITM : 81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

Yorum Yap

Yorum Yap