2016-08718 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (6292 sayılı Kanunun 12 nci Maddesi – Toplulaştırma)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: 22387626-300-(3313-0)-8718  31/03/2016

Konu: 6292 sayılı Kanunun 12 nci Maddesi – Toplulaştırma

81 İL VALİLİĞİNE

(Defterdarlık)

İlgi: a) 3/3/2015 tarihli ve 22387626-000-(3303-77833)-4936 sayılı yazımız. b) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının (Tarım Reformu Genel Müdürlüğü) 29/3/2016 tarihli ve 7630 sayılı yazısı.

Bilindiği üzere, 26/04/2012 tarihli ve 28275 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 19/04/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunun 12 nci maddesinde Hazineye ait tarım arazilerinin satışı düzenlenmiş olup anılan Kanunun maddesinin üçüncü fıkrasında, satış tarihi itibarıyla arazi toplulaştırılması yapılacak yerlerin hak sahiplerine satılamayacağı belirtilmiştir.

Konu hakkında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına yazılan ilgi (a) yazımızda özetle; anılan Kanunun 12 nci maddesi kapsamında Hazineye ait tarım arazilerinin satışına başlanılacağından, satış İşlemlerinin kesintiye uğramaması amacıyla 3083 sayılı Kanun kapsamında uygulama alanı olarak ilan edilen yerlerden 6292 sayılı Kanunun 12 nci maddesi kapsamında satış işleminin yapılmaması istenilen yerlerin il, ilçe, mahalle ve köy bazında listesinin bildirilmesinin istenilmesi üzerine Bakanlıklarından (Tarım Reformu Genel Müdürlüğü) alınan örneği ekleriyle ekli ilgi (b) yazıda;

-Yazıları eki CD içerisinde 3083 sayılı Kanun kapsamında uygulama alam ilan edilen yerlerin gönderildiği,

-Anılan Kanun kapsamında uygulama alanı ilan edilen ve Karayolları Protokolü kapsamında bulunan ve yazıları eki (ek-2) listede bulunan yerlerde Hazineye ait taşınmazların satışının uygun görülmediği,

-Bu alanların dışında kalan uygulama alanlarında ise, Hazineye ait taşınmazların; dağıtım normundan daha büyük parsellerin, bölge için tespit edilenden daha küçük parçalara, dağıtım normundan daha küçük parsellerin ise hiçbir şekilde bölünmemesi ve ayrıca satın alacak kişilerin de yürütülen arazi toplulaştırma projesi kapsamında yapılan parselasyon planlarım kabul etmesi şartıyla satışında sakınca bulunmadığı,

Belirtilmektedir.

Buna göre;

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgi (b) yazısında, uygulama alanı ilan edilen alanlardan 6292 sayılı Kanunun 12 nci maddesi kapsamında satışı uygun görüldüğü belirtilenlerden rayiç bedelleri henüz belirlenmemiş olanların rayiç bedellerinin ivedilikle belirlenerek satışa hazırlık işlemlerinin tamamlanması,

3083 sayılı Kanun kapsamında uygulama alanı ilan edilen ve Karayolları Protokolü kapsamında bulunan Hazineye ait taşınmazların (ek-2) 6292 sayılı Kanunun 12 nci maddesi kapsamında doğrudan satın alma başvurularının reddedilerek MEOP sisteminde pasif hale getirilmesi,

Gerekmektedir.

Bilgilerini ve ilçelerinizin de bu kapsamda bilgilendirilerek gereğinin ivedilikle yapılmasını rica ederim.

(e-imzalıdır)

Tufan BÜYÜKUZUN

Bakan a. Genel Müdür

Milli Emlak Kitabı

EK:

1 – CD içeriği toplulaştırma alanları (EBYS de gönderilmektedir,)

2 – Karayolları Protokolü Listesi.

DAĞITIM : 77 il Valiliğine

Makalemizi paylaşır mısınız?
Suat Şimşek, Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) hakkında 2689 makale
Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müfettişi, (önceden) Milli Emlak Kontrolörü

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.