2017-10842 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (2-B Başvurularında Süre Uzatımı)

Bakanlar Kurulunun, 03.10.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/10842 sayılı kararıyla;

2/B alanlarında bulunan taşınmazların bu Kanun kapsamında satışına ilişkin olarak; süresi içinde başvurmayanlara, kendilerine yapılan tebligatta belirtilen bedeli süresi içinde ödemeyenlere ve taksitli satışlarda sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlere verilen ve 6/3/2017 tarihli ve 2017/9967 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla altı ay uzatılan başvuru ve ödeme süreleri, 7/9/2017 tarihinden itibaren altı ay daha uzatılmıştır.

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2017/10842

Resmi Gazete T/S: 3 Ekim 2017 – 30199

6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunun geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan başvuru ve ödeme süreleri ile beşinci fıkrasında yer alan başvuru süresinin uzatılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 12/9/2017 tarihli ve 26012 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun geçici 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/9/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

22/9/2017 TARİHLİ VE 2017/10842 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

Süre uzatımı

MADDE 1- (1) 19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunun geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrasıyla, 2/B alanlarında bulunan taşınmazların bu Kanun kapsamında satışına ilişkin olarak; süresi içinde başvurmayanlara kendilerine yapılan tebligatta belirtilen bedeli süresi içinde ödemeyenlere ve taksitli satışlarda sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlere verilen ve 6/3/2017 tarihli ve 2017/9967 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla altı ay uzatılan başvuru ve Ödeme süreleri, altı ay daha uzatılmıştır.

(2) 6292 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesinin beşinci fıkrasıyla, Hazineye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin olarak süresi içinde başvurmayanlara verilen başvuru süresi bir yıl uzatılmıştır.

Yürürlük

MADDE 2- (1) Bu Karar 7/9/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 

 

 

Bu karara göre;

a) Süresi içinde başvurmayanlara,

b) Kendilerine yapılan tebligatta belirtilen bedeli süresi içinde ödemeyenlere,

Milli Emlak Kitabı

c) Taksitli satışlarda sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlere,

7/9/2017 tarihinden itibaren altı ay daha süre verilmiştir.

Bu süre 07.03.2018 de sona erecektir.

Makalemizi paylaşır mısınız?
Suat Şimşek, Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) hakkında 2699 makale
Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müfettişi, (önceden) Milli Emlak Kontrolörü

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.