1. Ana Sayfa
  2. Milli Emlak Genel Yazısı
  3. 2018-165735 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kaydı kapatılan taşıtların plakaları)

2018-165735 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kaydı kapatılan taşıtların plakaları)


T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: 45279793-000-E.165735.3302.13340

Konu: El koyma, müsadere ve tasfiye sebebiyle kayıt kapatma

DAĞITIM YERLERINE

Türkiye Noterler Birliğinden alınan araçların kayıtlarının kapatılmasına ilişkin 06.06.2018 tarih ve 15673 sayılı yazı ekte gönderilmiştir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Ek: Türkiye Noterler Birliği Yazısı (1 sayfa)

Ahmet AKCAN

Bakan a. Daire Başkanı

Dağıtım: 81 İl Valiliklerine

 

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ

Sicil ve Tescil Hizmetleri Müdürlüğü

Sayı: 3914

Konu: El koyma, müsadere veya tasfiye sebebiyle kapatma

MALIYE BAKANLIĞ1NA

31.01.2018 tarih ve 30318 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkındaki Yönetmeliğin 42 nci maddesi gereğince kurum veya kuruluşun düzenlemiş olduğu yazı ve kararın ibrazı halinde el koyma, müsadere veya tasfiye kararı alınan araçların kayıtlarının kapatılması gerekmektedir. Bu kapsamda;

1) İlgililerin kayıt kapatma isteğiyle Noterliğe müracaat etmek istemeleri halinde araçlara ait plakaların ilgili Noterliğe teslim edilmesi,

2) İlgili kurum veya kuruluş tarafından araçların kayıtlarının kapatılması hakkındaki yazının Türkiye Noterler Birliği (TNN)ne gönderilmesi halinde ise araçlara ait plakaların, ilgili kurum ve kuruluş tarafından 4 parçaya kesilip imhası yapıldıktan sonra imha tutanağının TNB ye gönderilecek yazıya eklenmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir.

Konunun bağlı birimlerinize duyurulması hususunu arz ederim.

 

Yorum Yap

Yorum Yap