Devlet İhale Kanunu 2018 Yılı Parasal Sınırlar (Tümü)

Makalemizi paylaşır mısınız?

2018- ÇEŞİTLİ KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERE GÖRE BÜTÇE KANUNUNDA GÖSTERİLMESİ GEREKEN PARASAL VE DİĞER SINIRLARA AİT CETVEL (İ – CETVELİ)

I.PARASAL SINIRLAR
Kanun No:Kanunun AdıMaddeFıkra  Parasal Sınır
a) 2886Devlet İhale Kanunu (Bu madde ile ilgili parasal sınırları, herbiri için ayrı ayrı veya birlikte dört katına kadar artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir.)172682.400
32.047.200
45Bu madde ile ilgili parasal sınır, Hazineye ait taşınmazların satışında 10.000.000 TL olup, bu tutarı yirmi katına kadar artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir.2.047.200
51a)İllerde, kuruluş merkezlerinde, askeri kurum kuruluş ve birliklerde, büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçelerde ve nüfusu 50 bini geçen ilçelerde74.550
b)Diğer ilçelerde37.150
76a)Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde450.300
b)Diğer büyükşehir belediyesi olan illerde225.300
c)Diğer illerde ve nüfusu 50 bini geçen ilçelerde163.300
ç)Diğer ilçelerde122.000
b) 2942Kamulaştırma Kanunu32249.400
c) 3082Kamu Yararının Zorunlu Kıldığı Hallerde Kamu Hizmeti Niteliği Taşıyan Özel Teşebbüslerin Devletleştirilebilmesi Usul ve Esasları Hakkında Kanun41124.000
ç) 5018Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu462364.118.400
Makalemizi paylaşır mısınız?
Suat Şimşek, Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) hakkında 2463 makale
Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müfettişi, (önceden) Milli Emlak Kontrolörü

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.